Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.03.30. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az egészségügyi alapellátás szerződéseinek módosításának a felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a jelenleg közalkalmazott felnőtt háziorvossal ellátott Kazincbarcika 11. számú felnőtt háziorvosi ellátási körzet vállalkozó háziorvossal történő ellátására a Kazincbarcika, Egressy út 36. szám alatti orvosi rendelőben Szitka Péter
polgármester
3. BESZÁMOLÓ A Borsod Volán Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedéssel összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2011. évi ellátásról Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
4. Javaslat a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
5. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) önkormányzati rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat pályázati felhívás elfogadására „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Kazincbarcika 1134/8 hrsz-ú ingatlanon található pavilonsor alatti földrészlet eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a napközbeni ellátásnál (idősek klubjaiban) igénybe vett reggeli és uzsonna szolgáltatás megszüntetése Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat Kazincbarcika Város 2012. évi Közbeszerzési Tervére Szitka Péter
polgármester
13.0 Indítványok
13.1 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a Kazincbarcika Csók István utca 10 szám, (1696 helyrajzi szám) alatti ingatlan területére Szitka Péter
polgármester
13.2 Állásfoglalás kérése Mucsony nagyközség településrendezési terve módosításának előzetes véleménye ügyében Szitka Péter
polgármester
13.3 Javaslat a Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórházában tervezett konyhaüzem rekonstrukció előzetes támogatására Szitka Péter
polgármester
13.4 Javaslat a Kazincbarcika Városi Kórház környékének rendezésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13.5 Pályázat benyújtása az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben elrendelt létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylése tárgyában Szitka Péter
polgármester
13.6 Javaslat „A Kazincbarcika, Idősek Otthona I. korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtására a TIOP 3.4.2-11/1 jelű, „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” című pályázati kiírás keretében Szitka Péter
polgármester
13.7 Beszámoló a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. kintlévőségeiről, a behajtásra tett intézkedésekről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
13.8 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
13.9 Javaslat közfoglalkoztatás önrészéhez pénzügyi fedezet biztosítására Klimon István
polgármester
13.10 Javaslat a 287/2011 (XII. 09.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
13.11 Javaslat a Kazincbarcika 10919/26 hrsz-ú ingatlan kb. 188 m2-es részének eladására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13.12 Javaslat a 2012. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékre felvehető igénylők számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13.13 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
13.14 Javaslat a Barcika Vízmű Kft.-be apportált víziközmű vagyon visszavételére vonatkozó tárgyalás kezdeményezésére Szitka Péter
polgármester
13.15 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői feladatának ellátására 2012. április 16-ától a pályázati eljárás eredményes befejezéséig Szitka Péter
polgármester
13.16 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
13.17 Javaslat a „Villamos energia beszerzés Kazincbarcika város intézményeiben” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
13.18 Javaslat önkormányzati ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
13.19 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
61/2012 (03.30.) A jelenleg közalkalmazott felnőtt háziorvossal ellátott Kazincbarcika 11. számú felnőtt háziorvosi ellátási körzet vállalkozó háziorvossal történő ellátása a Kazincbarcika, Egressy út 36. szám alatti orvosi rendelőben
67/2012 (03.30.) A Barcika Vízmű Kft.-be apportált víziközmű vagyon visszavételére vonatkozó tárgyalás kezdeményezése
72/2012 (03.30.) Napközbeni ellátásnál (idősek klubjaiban) igénybe vett reggeli és uzsonna szolgáltatás megszüntetése 2012. április 1-től
76/2012 (03.30.) a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indítása a Kazincbarcika Csók István utca 10 szám, (1696 helyrajzi szám) alatti ingatlan területére
77/2012 (03.30.) Állásfoglalás Mucsony nagyközség településrendezési terv módosításának előzetes véleménye ügyében
78/2012 (03.30.) A Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórházában tervezett konyhaüzem rekonstrukciójának előzetes támogatása
80/2012 (03.30.) Pályázat benyújtása az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben elrendelt létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás visszaigénylése tárgyában
83/2012 (03.30.) A 287/2011 (XII. 09.) sz. Ökt. határozat módosítása


[VISSZA]