Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2012.02.28. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Szitka Péter
polgármester
2. javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
4. Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) számú – többször módosított – rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat működéséről Tóth Zoltán
LKÖ elnök
8. Tájékoztató Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. év Működéséről Nagy Elemér
CKÖ elnök
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat könyvvizsgálói feladatok ellátására Szitka Péter
polgármester
9.2 Javaslat Szabályzatok alkotására a 100%-os, ill. az önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. Szitka Péter
polgármester
9.3 Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 2012. évi térítési díjainak meghatározására Klimon István
alpolgármester
9.4 Javaslat állásfoglalás kérésre Kazincbarcika város Településrendezési Terve módosításának kérdésében Szitka Péter
polgármester
9.5 Javaslat Kazincbarcika Város Településszerkezeti Tervének hatályba léptetésére Szitka Péter
polgármester
9.6 Javaslat a Debreceni Egyetem Kazincbarcikai Kórházában tervezett mosoda rekonstrukció előzetes támogatására Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat közétkeztetési szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
9.8 Javaslat a távhőszolgáltatás aktuális helyzetével összefüggő döntések meghozatalára Szitka Péter
polgármester
9.9 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.10 Javaslat a Kazincbarcika 1097/3/A/49 hrsz-ú garázs tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
9.11 Javaslat a Fő tér 39. sz. alatti épület 96 m2-es részének bérbeadására Szitka Péter
polgármester
9.12 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. július 1. - 2011. december 31. közötti időszakban átruházott hatáskörében hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottság elnöke
9.13 Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. július 1. és 2011. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól dr. Perjési Zsolt
bizottság elnöke
9.14 Javaslat településüzemeltetési rendszerkoncepció módosítására, létesítő okiratok módosítására, elismert vállalatcsoport létrehozására és felhatalmazás uralmi szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.15 Javaslat az „Informatikai beszerzés Kazincbarcika Város iskoláinál” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.16 Javaslat a „Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
9.17 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
15/2012 (02.28.) A kötvény-szerződés módosítása
21/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA CENTRUM Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
22/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
23/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA PARK Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
25/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
26/2012 (02.28.) Szabályzat alkotása a BARCIKA PRÍMA Közétkezetési és Vendéglátási Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről.
29/2012 (02.28.) Kazincbarcika város Településszerkezeti Tervének hatályba léptetése


[VISSZA]