Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.12.22. - 9.30 (Rendkivüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az egészségügyi alapellátás szerződéseinek módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az orvosi ügyelet átmeneti finanszírozási problémáinak megoldására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokra vonatkozó szerződés módosítása tárgyában született 214/2011. (IX.23.) sz. ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a távhőszolgáltatás egyéb üzemi felhasználói díjtételeinek megállapítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6. Javaslat az Egressy Béni tér 1. 4/16. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7. Javaslat önkormányzati ingatlanok versenytárgyalásának elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8. Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
9. Javaslat Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés (KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068) kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat "Vállalkozói szerződés a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király Úti tagóvoda felújítására" tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata új közbeszerzési szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
328/2011 (12.22.) A távhőszolgáltatás egyéb üzemi felhasználói díjtételeinek megállapítása
330/2011 (12.22.) Önkormányzati ingatlanok hasznosítására kiírt versenytárgyalások elbírálása
335/2011 (12.22.) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
336/2011 (12.22.) A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba – tanácskozási joggal rendelkező - képviselő delegálása


[VISSZA]