Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.12.16. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatás ellátására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 41/1996. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására valamint a közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2012. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6. Javaslat változtatási tilalom elrendelésére Kazincbarcika város 627/1 helyrajzi számú ingatlanra Szitka Péter
polgármester
7. A TERMOMENT Kft. beszámolója 2011. évben Kazincbarcika városban végzett közszolgáltatási tevékenységéről Karczagi Gyula
ügyvezető igazgató
8. Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről Szitka Péter
polgármester
9. Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló a Polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett II. félévi tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás Király Úti Tagóvodájának névváltoztatására Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat Üzemeltetési szerződés és Megállapodás megkötésére a Don Bosco Szalézi Társasággal Szitka Péter
polgármester
11.4 Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában és a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartásában lévő nagyértékű tárgyi eszközök térítésmentes átadása a Magyar állam részére. Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat a Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Megszüntető Okiratának elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.6 Javaslat a Városi Köztemető üzemeltetésére vonatkozó Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat Kazincbarcika város településrendezési terve digitális tervállományának megvásárlására Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a Barcikai Ipari Park 0378/2 hrsz-ú névtelen út elnevezésére Szitka Péter
polgármester
dr. Kovács László
ügyvezető igazgató
11.9 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény- követelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
11.11 A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. nyilatkozata szakmai humán erőforrás vállalásáról az „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázathoz Szitka Péter
polgármester
11.12. Javaslat a „Mátyás Király Úti Tagóvoda áttervezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálására Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat a Barcikart kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
11.15 Javaslat létesítő okiratok módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.16 Bejelentések, egyebek
Javaslat a Kazincbarcika 1097/3/A/49 hrsz-ú garázs tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Gulyás Tibor
ügyvezető igazgató
Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) számú – többször módosított – rendelete módosítására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
44/2011 (12.16.) Változtatási tilalom elrendeléséről a Kazincbarcika 627/1 helyrajzi számú ingatlanra

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
298/2011 (12.16.) A TH Timpanon Kft. alapító okiratának módosítása
309/2011 (12.16.) Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában és a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartásában lévő nagyértékű tárgyi eszközök térítésmentes átadása a Magyar állam részére.
317/2011 (12.16.) Üzemeltetési szerződés és Megállapodás megkötése a Don Bosco Szalézi Társasággal
319/2011 (12.16.) Javaslat Kazincbarcika város településrendezési terve digitális tervállományának megvásárlására
320/2011 (12.16.) A Barcikai Ipari Park 0378/2 hrsz-ú névtelen út elnevezése
322/2011 (12.16.) A Kazincbarcika Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményének alapját képező célok


[VISSZA]