Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.11.18. - 8.00 (Munkaterv szerinti)

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának a 2011 I-III. negyedévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes
igazgató
5. Beszámoló a Timpanon Kft. távhőszolgáltatási tevékenységének ellátásáról, illetve a városi távfűtés jelenlegi helyzetéről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6. Tájékoztató Kazincbarcika város lakosságának szociális helyzetéről a szociális és gyermekvédelmi juttatások tükrében Klimon István
alpolgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a Védőnői Szolgálat ellátási területeinek a módosítására Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat megbízási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi ellátást végző házi gyermekorvosokkal és háziorvosokkal Szitka Péter
polgármester
7.3 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ engedélyezett álláshelyének növelésére 2011. december 1-jei hatállyal Szitka Péter
polgármester
7.4 Javaslat a Kazincbarcika 207/198 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.5 Javaslat a Kazincbarcika, Újkiosztás dűlőben lévő 12519/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának bejegyzésére Kazincbarcika Város Önkormányzata javára Szitka Péter
polgármester
7.6 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.7 Javaslat Csősz Béláné igazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat Bazsó Bertalanné igazgató közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. által benyújtandó „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" című pályázat benyújtására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás ismételt jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat pályázat benyújtására a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuládhoz Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői megbízására Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat a kazincbarcikai 1134/6 és 1134/7 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.13 Javaslat a "Vállalkozói szerződés informatikai eszközök szállítására" tárgyú hirdetmény közzétételével indított közbeszerzési eljárás újból történő megindítása Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat forgalomképes ingatlan biztosítékként történő felajánlására kötvény-szerződés módosításához. Szitka Péter
polgármester
7.15 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
263/2011 (11.18.) Megbízási szerződés megkötésére az ifjúság-egészségügyi ellátást végző
265/2011 (11.18.) A Kazincbarcika, Újkiosztás dűlőben lévő 12519/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának bejegyzése Kazincbarcika Város Önkormányzata javára
269/2011 (11.18.) A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. által benyújtandó „ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése\" című pályázat benyújtására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás ismételt jóváhagyása
270/2011 (11.18.) Pályázat benyújtása a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társuláshoz
275/2011 (11.18.) Forgalomképes ingatlan biztosítékként történő felajánlása kötvény- szerződés módosításához.


[VISSZA]