Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.10.21. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló a Panelprogramról, az ÖKO-programról és a Téglaprogramról Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
3. Beszámoló az Ádám Jenő Általános Iskola működéséről Bazsó Bertalanné
igazgató
4. Tájékoztató Kazincbarcika város parkolási helyzetéről, a jövőbeni teendőkről Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítására, valamint álláshely-csökkentés meghatározására Szitka Péter
polgármester
dr. Jobbágy Anna
aljegyző
5.2 Javaslat a kötvény-szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat előirányzatok módosítására Szitka Péter
polgármester
5.4 Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről szóló 489/2010. (XII. 17.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat a KBSC FC Kft. látvány-csapatsport támogatási sportfejlesztési programjának „pályák felújítása” projecteleméhez tulajdonosi hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2012. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat a Kazincbarcika, Egressy út 14-20, Jókai tér 2-10. Társasház BARCIKA Vízmű Kft. felé fennálló tartozásának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.8 Javaslat kisajátítással érintett területegység módosítására Szitka Péter
polgármester
5.9 Javaslat az Arborétum non-profit Kft részére állati hulladékok tárolásához és megsemmisítéséhez hűtő és égető berendezés térítés nélküli átadására Szitka Péter
polgármester
5.10 Javaslat önkormányzati ingatlanok hasznosítására Szitka Péter
polgármester
5.11 Javaslat a Városi Fedett Uszoda és a Városi Műjégpálya jövőbeni működtetésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.12 Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan nyilvános versenytárgyalás útján történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.13 Az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2011. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
5.14 Javaslat Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
5.15 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
249/2011 (10.21.) Kisajátítással érintett területegység módosítása
256/2011 (10.21.) Hozzájárulás jelzálog bejegyzéshez


[VISSZA]