Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.08.11. - 9.00 (Rendkivüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a város egyes területeire Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az ÉMOP-1.1.1/C-2f2009-0006 jelű "A Kazincbarcika és térsége első vállalkozói inkubátorházának létrehozása a helyi és a kistérségi KKV-ék érdekében" című pályázattól történő elállásra Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Kazincbarcika, Egressy út 38. 4/3. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat önrész biztosítására az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. 2011. szeptember 1. - 2011. december 31. közötti időszakra benyújtandó hosszútávú közfoglalkoztatási pályázatához Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
198/2011 (08.11.) A Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a város egyes területeire


[VISSZA]