Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.06.24. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004 (IX.03.) számú önkormányzati rendelet, valamint a versenytárgyalási bizottság személyi összetételének módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
3. Beszámoló a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány működéséről Hazag Mihály
kuratórium elnöke
4. Beszámoló Kazincbarcika város köztéri térfigyelő-és képrögzítő rendszer üzemeltetésének tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásban 2011. első félévében végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft. által benyújtandó ÉMOP-4.1.2/A-11. számú Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázat támogatására Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat Dr. Tóth Erzsébet felnőtt háziorvosi praxisának más helyszínen történő elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
7.3 Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítására Klimon István
alpolgármester
7.4 Az Ádám Jenő Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Klimon István
alpolgármester
7.5 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítására Klimon István
alpolgármester
7.6 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Klimon István
alpolgármester
7.7 Tájékoztató Kazincbarcika Város csapadékvíz elvezetési helyzetéről, a megoldandó feladatairól Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat a Polgári Védelmi kirendeltség elhelyezésére a Kazincbarcika Rákóczi tér 6 fsz1/A és 1/B sz. alatti iroda helyiségcsoportban Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.9 Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló intézmények 2011. II. félévi őrzésére. Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat az Illyés Gyula út 1. szám alatt található 7 db Házgyári garázs megnevezésű építmény Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium részére történő értékesítésére. Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat külfejtés szénbánya nyitásához szükséges kutatófúrások engedélyezésére, megállapodások megkötésére Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről szóló 489/2010. (XII.17.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7.13 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat a Timpanon Kft. beruházási hitelfelvételének jóváhagyására és felhatalmazás kivitelezési szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.15 Tájékoztató az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 jelű, Kazincbarcika Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázattal kapcsolatban megtartott rendkívüli közgyűlésen a Polgármester, mint az akcióterülettel érintett lakások egy részének tulajdonjogával rendelkező Kazincbarcika Város Önkormányzata képviselője, pályázattal kapcsolatos döntéséről Szitka Péter
polgármester
7.16 Javaslat az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 jelű, Kazincbarcika városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázattal kapcsolatos önerő összegének módosítására Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadására, ill. 3 település csatlakozási kérelméhez történő hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
7.18 Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium fiú kollégium II. szintjének átalakításához Szitka Péter
polgármester
7.19 Lakásvásárlás és lakásépítés önkormányzati támogatása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.20 Javaslat önkormányzati ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.21 Javaslat eseti bizottság tagjainak megválasztására, valamint a bizottság feladatainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.22 Javaslat a 2011. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyására Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.23 Javaslat jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
7.24 Javaslat a "Vállalkozói szerződés informatikai eszközök szállítására" tárgyú hirdetmény közzétételével indított egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
7.25 Javaslat Kazincbarcika 2010. évi Vis maior helyreállításon belül híd és rézsű helyreállítások kivitelezéséhez közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
7.26 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester
7.27 Triász Kft. (Kazincbarcika, Bercsényi út 1.) kérelme Szitka Péter
polgármester
7.28 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
154/2011 (06.24.) A Versenytárgyalási Bizottság személyi összetételének módosítása
158/2011 (06.24.) Beszámoló az önkormányzati bérlakásállomány helyzetéről, javaslat a lakásgazdálkodás jövőbeni teendőire
171/2011 (06.24.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadása
172/2011 (06.24.) Hozzájárulás Bánréve, Boldva, Borsodszirák önkormányzatoknak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához
174/2011 (06.24.) Triász Kft. (Kazincbarcika, Bercsényi út 1.) kérelme


[VISSZA]