Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.05.27 - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1 KÖZMEGHALLGATÁS
2. Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2010. év dr. Toldi-Tóth Gábor
rendőrségi tanácsos kapitányságvezető
3. Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátás munkájáról 2011. Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a közterület felügyelet működéséről szóló helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosítására Klimon István
alpolgármester
6. Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. 2010. év mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a TH-TIMPANON Kft.2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat az ARBORÉTUM Városüzemeltetési non-profit Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadása Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Hozzájárulás Dr. Kovács Terézia ellátott felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának átadásához Dr. Bajnóczy Ildikó részére Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása tárgyában beérkezett pályázatok elbírálására Klimon István
alpolgármester
11.3 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.4 A Derkovits tér 7. sz. alatti (623/6/A/8 helyrajzi számú) helyiség visszavétele a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. használatából Klimon István
alpolgármester
11.5 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet, az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák és a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.6 Javaslat a Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium fenntartói jogának átadására a Szalézi Szent Ferenc Társasága (Don Bosco Szalézi Társasága számára Klimon István
alpolgármester
11.8 Javaslat az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására Klimon István
alpolgármester
11.9 Javaslat a Városi Strandfürdő belépőjegyek 2011. évi díjainak megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.10 dr. Jäger Kristóf András haszonbérleti, valamint cserejavaslati kérelme a 0263/1 és a 0247/1 hrsz-ú területre. Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat az ÉMOP-4.2.1/B-2f-2009-0009 jelű Kazincbarcika város I. számú bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója tárgyú projekthez kapcsolódó munkák fedezetének biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.12 Tájékoztató a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. távhő ármódosítási kezdeményezéséről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.13 Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft.taggyűlésével kapcsolatos döntések meghozatalára Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
11.15 Javaslat Kazincbarcika Város Közoktatásáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
11.16 Javaslat Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására* Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat az Arborétum non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására Szitka Péter
polgármester
11.18 Javaslat az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évi prémiumfeladatainak kitűzésére Szitka Péter
polgármester
11.19 A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2010. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.20 Javaslat az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 jelű, Kazincbarcika városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges Parkolási Koncepció elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.21 Bejelentések, egyebek


[VISSZA]