Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.04.21. - 8.30 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégia cselekvési programjában foglalt feladatok 2010. évi teljesítéséről Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 53/1995. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítására, illetve járatleállításokkal járó forgalomszervezési intézkedések bevezetésére Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a nyersanyagnorma megállapítására 2011. május 1. és 2012. április 30. közötti időszakra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartását szabályozó 37/ 2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására Klimon István
alpolgármester
5. Beszámoló Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának felhasználásra Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a Timpanon Kft. kommunikációs tevékenységeinek, illetve Kazincbarcika Város köztájékoztatási feladatainak ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8. Beszámoló a 2010. évben végzett ellenőrzések tapasztalatairól Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a BARCIKA VÍZMŰ Kft. 2010. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.1 A Felsőbarcikáért Alapítvány részére ingyenes használati jog biztosítása a Táncsics Mihály Művelődési és Közösségi Ház használatára Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
10.3 Javaslat a Roma Polgárjogi Mozgalom Kazincbarcikai Városi Szervezete és Kazincbarcika város Önkormányzata között rövid időtartamú közfoglalkoztatási pályázat tárgyában együttműködési megállapodás megkötésére Nagy Elemér
RPM elnöke
10.4 Javaslat a közfoglalkoztatási pályázat bér- és járulék önrészének belső átcsoportosítására Klimon István
alpolgármester
10.5 Javaslat a Városi Temető további üzemeltetésére Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat átcsoportosítás engedélyezésére Szitka Péter
polgármester
10.7 Az 1237 helyrajzi számú ingatlan (Kikelet Közi Tagóvoda, Kazincbarcika, Kikelet Köz 2.) használatba adása egyházak számára Klimon István
alpolgármester
10.8 Az 1280 helyrajzi számú ingatlan (Herman Ottó Tagiskola, Kazincbarcika, Alsóvárosi körút 39/A) használatba adása a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára Klimon István
alpolgármester
10.9 Javaslat a Barcika Vízmű Kft., a tulajdonos Önkormányzatok és az ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. között fennálló üzemeltetési szerződések módosítására Szitka Péter
polgármester
10.10 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évre vonatkozó prémium kifizetésére Szitka Péter
polgármester
10.11 Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2011. évre vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
10.12 Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2011. január 1. és 2011. március 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottság elnöke
10.13 Javaslat a Kazincbarcikai Városi Bíróság ülnökeinek megválasztására Szitka Péter
polgármester
10.14 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
90/2011 (04.21.) Roma Polgárjogi Mozgalom Kazincbarcikai Városi Szervezete és
94/2011 (04.21.) Az 1280 helyrajzi számú ingatlan (Herman Ottó Tagiskola, Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 39/A) használatba adása a Tiszáninneni Református Egyházkerület számára


[VISSZA]