Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.03.25. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 19.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) önkormányzati rendeletének módosítására Klimon István
alpolgármester
3. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló 22/1996 (VII.08.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Ságvári Endre Gimnázium működéséről Petróczi Gábor
igazgató
5. Beszámoló a BORSOD Volán Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika város helyi közlekedéssel összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
6. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról Klimon István
alpolgármester
jegyző távollétében dr. Jobbágy Anna
aljegyző
7. Beszámoló az Út a munkához program keretében történő foglalkoztatásról 2010. évében Klimon István
alpolgármester
8. Tájékoztató a DE OEC Kazincbarcikai Kórháza működéséről című előterjesztés tárgyalására készített beszámoló dr. Héjja Mária
igazgató
9. Tájékoztató Kazincbarcika város és térsége foglalkoztatási helyzetéről, az álláskeresők számának alakulásáról Seres Ottó
kirendeltség-vezető
10. Javaslat az Arborétum Városüzemeltetésű non-profit Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Fekete Sándor
ügyvezető igazgató
11. Javaslat Kazincbarcika város 2011. évi Közbeszerzési Tervére Szitka Péter
polgármester
12.0 Indítványok
12.1 Tájékoztató az ESMA Spanyol Magyar Kft. és az Önkormányzat között létrejött szerződés teljesüléséről Szitka Péter
polgármester
12.2 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Klimon István
alpolgármester
12.3 Javaslat gimnáziumi nevelés-oktatás feladatának a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába való átadására Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat Kazincbarcika Város önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák átalakítására Szitka Péter
polgármester
12.5 Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működési (felvételi) körzetének meghatározására Szitka Péter
polgármester
12.6 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítása tárgyában hozott 475/2010. (XII.17.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
12.7 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.8 Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 2011. évi térítési díjainak meghatározására Klimon István
alpolgármester
12.9 Javaslat pályázati felhívás elfogadására -A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása - tárgyában Szitka Péter
polgármester
12.10 Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Klimon István
alpolgármester
12.11 Pályázati felhívás gyermek és/vagy ifjúsági táborozási programok támogatására Szitka Péter
polgármester
12.12 Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi munkatervéről szóló 489/2010. (XII.17.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
12.13 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat értékesítésre a Kazincbarcika 1394/63 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.15 Javaslat a 2011. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékre felvehető igénylők számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.16 Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére helyiség bérbeadására Szitka Péter
polgármester
12.17 dr. Jäger Kristóf András vételi kérelme a Kazincbarcika 0263/1 hrsz-ú ingatlan188784/616992 tulajdoni hányadának megvételére Szitka Péter
polgármester
12.18 Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
12.19 Javaslat Kazincbarcika város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszerének bővítésére Szitka Péter
polgármester
12.20 Javaslat a Kazincbarcika 2080 hrsz-ú belterületi ingatlan bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.21. Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről és annak rendszeréről szóló új szabályzat alkotására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.22 Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásról szóló 7/2011. (III.9.) BM rendelet alapján igényelhető iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújításának támogatására Klimon István
alpolgármester
12.23 A Hunterplast Kft. újabb ajánlata a Miskolc Kassa ( Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvételére Szitka Péter
polgármester
12.24. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
12.25 Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Pásztor László, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
12.26 Javaslat a Barcikai Ipari Parkban elhelyezkedő, Kazincbarcika Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 3350/4 hrsz-ú ingatlan kb. 5000 m2-es részének és a rajta lévő épületnek a bérbeadására nyilvános versenytárgyalás útján Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.27 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
69/2011 (03.25.) A Hunterplast Kft. újabb ajánlata a Miskolc –Kassa ( Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvételére


[VISSZA]