Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.02.18. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 19.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az építményadó rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (IX.03.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5. Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2011. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat Kazincbarcika város Képviselő-testületének rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatási pályázatára 2011. évben. Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat a „Művészet a köztereken” című nemzetközi kulturális tanácskozás szervezésére Klimon István
alpolgármester
7.3 Javaslat a Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
7.4 Javaslat a 2011/2012. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározására Szitka Péter
polgármester
7.5 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet feladatainak bővítésére Klimon István
polgármester
7.6 Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. július 1. és 2010. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Dr. Perjési Zsolt
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
7.7 Javaslat a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2010. szeptember 1. – 2010. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
7.8 Pálmai Jánosné kérelme a Kazincbarcika 2133 hrsz-ú ingatlanból 229 m2 terület megvételére. Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat a BARCIKA KOMPLEX Kft. és az Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat a Miskolc –Kassa ( Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész eladására Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének hasznosítására kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
7.13 Az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2010. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat tervezési feladatok jóváhagyására és a tervezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.15 Javaslat a „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
7.16 Javaslat az „ Ádám Jenő Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálására Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat a „ Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálására Szitka Péter
polgármester
7.18 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
21/2011 (02.18.) Javaslat Kazincbarcika város Önkormányzatának rövid és hosszú időtartamú közfoglalkoztatási pályázatára.
34/2011 (02.18.) A BARCIKA KOMPLEX Kft. és az Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása
38/2011 (02.18.) Tervezési feladatok jóváhagyása és a tervezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásához pénzügyi fedezet biztosítása


[VISSZA]