Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2011.01.28. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 36/2006. (XI. 03.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartását szabályozó 37/2010. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Klimon István
alpolgármester
5. Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 44/2005. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a szociális és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtására alkotott 20/1996. (VI.14.) sz. Önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004 (IX.03.) számú önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Tájékoztató a hajléktalan ellátás helyzetéről Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató Kazincbarcika város csapadékvíz elvezetési helyzetéről, a megoldandó feladatokról Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló a Szurek Kft. tevékenységéről a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján Szurek József
ügyvezető igazgató
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a Városi Temető további üzemeltetésére Szitka Péter
polgármester
11.2 Hozzájárulás Dr. Dienes Magdolna által ellátott házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadásához Dányiné Dr. Csikász Erzsébet részére Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, valamint a Kazincbarcika Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Alapító Okiratának módosítására
Szitka Péter
polgármester
11.4 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, a Kazincbarcikai Összevont Óvodák, az Ádám Jenő Általános Iskola, a Pollack Mihály Általános Iskola, valamint a Ságvári Endre Gimnázium Alapító Okiratainak módosítására Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.6 Javaslat a Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a BorsodChem Zrt. területeire, illetve a kijelölt, Kazincbarcika város területét érintő biztonsági övezetre Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat az engedélyezett álláshely csökkentésre a Szociális Szolgáltató Központban Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat a Munkácsy tér 3. fsz 2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat a "Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” tárgyú, a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH 1/1 regisztrációs számú programterv első körös pályázat előkészítéséhez önerő biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.12 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
4/2011 (01.28.) Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” tárgyú, a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH 1/1 regisztrációs számú programterv első körös pályázat előkészítéséhez önerő biztosítása
13/2011 (01.28.) A Településrendezési Terv, ezen belül a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a BorsodChem Zrt. területeire, illetve a kijelölt, Kazincbarcika város területét érintő biztonsági övezetre


[VISSZA]