Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.12.17. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a TERMOMENT Kft. 2010. évben végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
2. Beszámoló a Kazincbarcika Városi Strandfürdő 2010. évi üzemeltetéséről Szitka Péter
polgármester
Lukácsné Deák Dóra
ügyvezető igazgató
3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/1998. (II.27.) Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2011. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 50/2001 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására valamint a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartását szabályozó helyi rendelet megalkotására Klimon István
alpolgármester
7. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 19.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a helyi adó rendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2010. I- III. negyedévi gazdálkodásáról. Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
11. Beszámoló a Polgármester 2010. második félévében a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban, végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
12.0. Indítványok
12.1 Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítására Klimon István
alpolgármester
12.2. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények, a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratainak jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12.3. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12.4. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2011. évre vonatkozó könyvtári díjaira Klimon István
alpolgármester
12.5 Javaslat a települési és a kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodásra Szitka Péter
polgármester
12.6. Javaslat Szitka Péter polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban történő helyettesítésére Szitka Péter
polgármester
12.7. Javaslat a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében forrás átcsoportosítására az Arborétum non-profit Kft-nél Szitka Péter
polgármester
12.8 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
12.9. Javaslat az ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 jelű „A Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése – víz, szennyvíz, gázvezeték, út építése, közvilágítás kiépítése, közművek kiváltása – térségi munkahelyteremtés érdekében” című pályázat” saját forrás biztosításának megerősítésére Szitka Péter
polgármester
12.10. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Barcikai Ipari Park Kft-ben meglévő százszázalékos üzletrészének a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-be történő apportálására Szitka Péter
polgármester
12.11. Javaslat a Timpanon Kft. új székhelye kialakítási koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó határidő, valamint a 358/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.12. Javaslat a Kazincbarcika 1902 hrsz-ú ingatlan 72 m2-es részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.13. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló Rákóczi téri nem lakás céljára szolgáló helyiségek lejáró bérleti szerződéseinek meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.14. Javaslat a Kazincbarcika Augusztus 20 tér 3 sz. alatti iroda helyiségcsoport bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.15. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
12.16. Az egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározása Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére Szitka Péter
polgármester
12.17. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi teljesítmény- követelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
12.18. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
12.19. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő jelenleg üresen álló intézmények 2011. I. félévi őrzésére Szitka Péter
polgármester
12.20. Javaslat Budai Debóra Bernadett nyolcadik évfolyamos tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére Klimon István
alpolgármester
12.21. Javaslat az Arborétum non-profit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására Szitka Péter
polgármester
12.22. Dr. Kovács Terézia felnőtt háziorvos megbízási szerződése rendes felmondással történő megszüntetésének tudomásulvétele Szitka Péter
polgármester
12.23. Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének hasznosítására Szitka Péter
polgármester
12.24. Javaslat a Barcikart kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
12.25. Javaslat lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.26. Javaslat Váradi Györgyné egyéni vállalkozó Támogatási Szerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
12.27. Javaslat a „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.28. Javaslat a „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.29. Javaslat a „Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.30. Az ÉMOP-3.1.1/A-2f-2010-0001 kódszámú program keretében "a II. számú Bölcsődében 92 db nyílászáró csere, 1007,8 m2 homlokzatszigetelés, valamint bővítményként 200 m2-es új épületrész építése közösségi egységek céljára" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó a Kbt. 125 § (1) bekezdés alapján induló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása Szitka Péter
polgármester
12.31. Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
37/2010 (12.17.) Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
465/2010 (12.17.) Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítása
467/2010 (12.17.) Beszámoló a Polgármester 2010. második félévében a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről
477/2010 (12.17.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
478/2010 (12.17.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Kazincbarcika Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
479/2010 (12.17.) Szitka Péter polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban történő helyettesítése
486/2010 (12.17.) A Kazincbarcika 1902 hrsz-ú ingatlan 72 m2-es részének értékesítése
494/2010 (12.17.) Budai Debóra Bernadett nyolcadik évfolyamos tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele
497/2010 (12.17.) A Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének hasznosítása
501/2010 (12.17.) Váradi Györgyné egyéni vállalkozó Támogatási Szerződésének módosítása


[VISSZA]