Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.11.19. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat egyes helyi önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló – többször módosított – 49/2005. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
3. Javaslat a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló helyi rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004. (IX.03.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltétereiről szóló - többször módosított - 48/2000. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a fogászati ellátás helyzetéről Kazincbarcika Városban Szitka Péter
polgármester
7. Tájékoztató a Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesület - Polgárőrség tevékenységéről Csóra György
elnök
8.0 Indítványok
8.1 Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatának előkészítésére Szitka Péter
polgármester
8.2. Javaslat a Kazincbarcikai Városi Műjégpálya belépőjegy árainak meghatározására a 2010 – 2011. idényre és a Kazincbarcikai Városi Fedett Uszoda 2011. évi belépőjegyek árainak meghatározására vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.3. Javaslat a társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzat belső átcsoportosítása. Szitka Péter
polgármester
8.4 Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
8.5 Javaslat Szitka Péter polgármester jutalmazására és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására Pásztor László
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke
8.6 Javaslat Sztupák Péter alpolgármester jutalmazására és az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
8.7 Javaslat Karikás Lajosné végkielégítéséhez szükséges fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
8.8 Gulyás József lakásvásárlásának önkormányzati támogatása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.9 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága ill. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága bizottsági tagjainak megválasztására Szitka Péter
polgármester
8.10 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására Szitka Péter
polgármester
8.11 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. Közbeszerzési Bizottságának személyi összetételére Szitka Péter
polgármester
8.12 Javaslat az "ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 jelű "Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrésznek területi vízrendezése" tárgyú közbeszerzései eljárás eredményhirdetésének elhalasztására Szitka Péter
polgármester
8.13 Javaslat a „Kereskedelmi (szállítási) szerződés Kazincbarcika Város Önkormányzata és a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó intézményei valamint gazdasági társaságai részére a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia beszerzése teljes ellátásalapú szerződés keretében 2011. január 1-től 2011. december 31-ig” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
8.14 Javaslat Kazincbarcika város köztéri térfigyelő-és képrögzítő rendszer bővítésére Szitka Péter
polgármester
8.15 Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, illetve az Önkormányzat részesedésével működő gazdasági társaságok Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása Szitka Péter
polgármester
8.16 Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel Szitka Péter
polgármester
8.17 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
434/2010 (11.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzata Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága bizottsági tagjainak megválasztása
445/2010 (11.19.) Gulyás József lakásvásárlásának önkormányzati támogatása
454/2010 (11.19.) Javaslat az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságának személyi összetételére
455/2010 (11.19.) Javaslat az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. Igazgatóságának személyi összetételére
459/2010 (11.19.) Együttműködési megállapodás megkötése a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel


[VISSZA]