Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.10.29. - 9.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995 (I.20.) számú – többször módosított – rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2011. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Kazincbarcika, Május 1 út 2. szám alatti tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis ellátására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervéről szóló 408/2009. (XII.18.) Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat Rudabánya Város Önkormányzatával – a létesítendő okmányiroda tevékenysége után járó normatív támogatás felosztására vonatkozó - kötött megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat személygépkocsi bérletének meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a Mikszáth úti orvosi rendelő szennyvízcsatorna felújításához Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a pályázatnál el nem számolható költségekre Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a Kazincbarcika 1190 hrsz-ú garázs alatti földterület értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10. Javaslat a Munkácsy tér 3. 3/13. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11. Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/9. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12. Javaslat a Kórház Informatika 2000 Informatikai és Szolgáltató Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrész eladására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a „KÓRHÁZ –INFORMATIKA 2000” Nonprofit Kft. által javasolt taggyűlés tartása nélkül hozandó határozati javaslatok elfogadására Szitka Péter
polgármester
14. Tájékoztató a Food-Clean Zrt., mint felperes, a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Kft., mint I. rendű alperes és a Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint II. rendű alperes között fennálló peres eljárásról Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat ÉMOP -4.2.1/B-2f-2009-0009 jelű "Kazincbarcika város I. számú bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás indítására Szitka Péter
polgármester
16. „Kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium épületének teljes körű akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére, majd újraindítására hirdetmény közzététele nélkül induló egyszerű eljárás keretében Szitka Péter
polgármester
17. Dr. Toldi-Tóth Gábor r. alezredes kinevezésének véleményezése Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
418/2010 (10.29.) Dr. Toldi-Tóth Gábor r. alezredes kinevezésének véleményezése
420/2010 (10.29.) A Kazincbarcika, Május 1. út 2. szám alatti tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis ellátása
422/2010 (10.29.) Rudabánya Város Önkormányzatával kötött, okmányirodákat megillető normatív támogatás felosztásáról szóló megállapodás módosítása


[VISSZA]