Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.09.29. - 9.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben Miskolc Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat pénzügyi forrás átcsoportosítására a Városi Temető ravatalozó épület tetőszerkezetének felújítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat IFA seprős használt autó értékesítésére az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft.-nél Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Munkácsy tér 3. 3/15. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5. A MŰÉPÍTÉSZ Kft késedelmi kötbér elengedése iránti kérelme Szitka Péter
polgármester
6. Felhatalmazás szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7. Javaslat Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezésére a BorsodChem Zrt. tulajdonában lévő 3952 hrsz-ú, 2612 hrsz-ú és 2613/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő övezeti határra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a maximális csoport- és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezésére a 2010/2011. nevelési, tanítási évben Karikás Lajosné
alpolgármester
9. Javaslat támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat az ÉMOP-5.1.3-09-2009-0011. számú pályázat keretében megvalósuló kerékpárút kivitelezésének járulékos munkáihoz költségfedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
11. Kazincbarcika Jószerencsét úton 6 db autóbuszmegálló várójának átépítése kapcsán többlet fedezet biztosítása Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád Fejedelem Tagiskola infrastruktúrális felújításának használatbavételéhez szükséges pótfedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat az „ÉMOP-1.1.1/Aöszikör-2f-2009-0006 jelű „Kazincbarcika Ipari Park infrastruktúrális fejlesztése – víz, szennyvíz kiépítése – térségi munkahelyteremtés érdekében” tárgyú nyílt, egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására dr. Jobbágy Anna
aljegyző
15. Javaslat az ÉMOP-4.2.1/b-2F-2009-0009 jelű "Kazincbarcika város I. számú bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása* Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
393/2010 (09.29.) A MŰÉPÍTÉSZ Kft késedelmi kötbér elengedése iránti kérelme
395/2010 (09.29.) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítás indításának kezdeményezése a BorsodChem Zrt. tulajdonában lévő 3952 hrsz-ú, 2612 hrsz-ú és 2613/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő övezeti határra vonatkozóan
401/2010 (09.29.) A Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása


[VISSZA]