Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.09.10. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV.16.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
2. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2010. I félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Gazdasági Ellátó Szervezet munkájáról Karikás Lajosné
alpolgármester
4. Beszámoló a Központi Ügyeleti Szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Kazincbarcikai Polgárvédelmi Kirendeltség tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2006. október 16. és 2010. augusztus 23. között végzett munkájáról Tóth Zoltán
bizottság elnöke
7. Beszámoló az Ügyrendi és Jogi Bizottság 2006-2010 között végzett munkájáról dr. Czifra János
bizottság elnöke
8. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2006-2010 között végzett munkájáról Klimon István
bizottság elnöke
9. Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2006-2010 évben végzett munkájáról Dr. Perjési Zsolt
bizottság elnöke
10. Beszámoló a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2006. és 2010. között végzett munkájáról Bukó Géza
bizottság elnöke
11.0. Indítványok
11.1 Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett Kazincbarcika Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzése megállapításaira készült intézkedési tervre. Szitka Péter
polgármester
11.2 Javaslat a Timpanon Kft. új székháza kialakítási koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó határidő módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.3 Javaslat a Városi Fedett Uszoda és a Városi Műjégpálya fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának végrehajtására vonatkozó határidő módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.4 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.5 Tájékoztató az új SPAR Áruház helyén lévő ingatlanok értékesítéséről Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.6 Javaslat a Munkácsy tér 5. fsz/2. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. április 1. – 2010. augusztus 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
bizottság elnöke
11.8 Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Dr. Perjési Zsolt
bizottság elnöke
11.9 Javaslat a Képviselő-testület tagjainak személyi használatra átadott hordozható személyi számítógépek maradványértéken történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
11.10 A DEOEC Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Vagyongazdálkodási tervének módosítása Szitka Péter
polgármester
11.11 Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben (nevelési évben) végzett munkájáról a statisztikai adatok tükrében Karikás Lajosné
alpolgármester
11.12 Kazincbarcika Város Önkormányzata által elnyert, illetve két fordulós eljárási rendben második fordulóra bocsátott pályázatokhoz biztosítandó saját forrás összevont vállalása Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat a Szavazat Számláló Bizottság tartalék póttagjainak megválasztására dr. Jobbágy Anna
aljegyző
11.15 Javaslat Kazincbarcika Város Szociális ellátásáért kitüntetődíj odaítélésére Szitka Péter
polgármester
11.16 Cool 73. Hungary Kft. (székhely 3718 Megyaszó, Alkotmány út 37.) közterület használati engedély iránti kérelem ügyében benyújtott fellebbezésének elbírálása Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítására és likviditási helyzetének javítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.18. A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2010. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.19 Az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2010. I.félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.20 Javaslat ÉMOP 4.2.1.B-2F2009-0009 Kazincbarcika Város 1. számú bölcsődéjének kapacitásbővítése és rekonstrukciója közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.21 Javaslat az „ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 jelű „Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrésznek területi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.22 Javaslat az ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú program keretében orvosi rendelő, gyógyszertár energiatakarékos felújítása és közterület rekonstrukció tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
11.23 Javaslat tervezési feladatok ellátására közbeszerzési eljárásban elállás a szerződés megkötésétől Szitka Péter
polgármester
11.24 Javaslat a „Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására Szitka Péter
polgármester
11.25 Javaslat lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
dr. Czifra János, Tóth Zoltán
bizottsági elnökök
11.26 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
375/2010 (09.10.) Kazincbarcika Város Önkormányzata által elnyert, illetve kétfordulós eljárási rendben második fordulóra bocsátott pályázatokhoz biztosítandó saját forrás összevont vállalása


[VISSZA]