Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.08.18. - 9.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Barcika Vízmű Kft.és az ÉRV Zrt. között kötendő Együttműködési Megállapodás jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.19.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a Kazincbarcika, Május 1 út 2. szám alatti tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi praxis betöltésére Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat támogatások biztosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az ARBORÉTUM Non-profit Kft.-nek támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Napsugár Tagóvoda gyerek vizesblokkok felújítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika 1762 és 1658 hrsz-ú, Vasút utca megnevezésű út burkolatának teljes felületű javítására Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat értékesítésre a Kazincbarcika 1394/63 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9. Javaslat a BARCIKA KOMPLEX Kft. és az önkormányzat között létrejött megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a Kazincbarcika-Herbolya I. és Herbolya II. bányatavak üzemeltetési szerződésének megkötésére Szitka Péter
polgármester
11. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása a 2011. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat "Műszaki ellenőri feladatok ellátása Kazincbarcika Város Önkormányzata részére különféle pályázati források bevonásával megvalósuló 2010. évben megkötésre kerülő építési kivitelezési szerződésekre vonatkozóan" közbeszerzési eljáráshoz többlet forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a "Közösségi terek kialakítása, felújítása" tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a "Játszótéri eszközök beszerzése" tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 jelű „Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítés” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat a „Ságvári Endre Gimnázium épületének teljes körű akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
17. Javaslat a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 jelű „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú, a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 jelű „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú és a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 jelű „Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat Kazincbarcika, Jószerencsét úton 6 db autóbusz váró építése tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat "Tervezési feladatok ellátására keret-megállapodás megkötése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
20. Javaslat az "ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0015 jelű Kazincbarcika Város Felsőbarcika nevű városrésznek területi vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonására, majd újraindítására Szitka Péter
polgármester
21. Javaslat a Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztására dr. Jobbágy Anna
aljegyző

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
343/2010 (08.18.) Kazincbarcika-Herbolya I. és Herbolya II. bányatavak üzemeltetési szerződésének megkötése


[VISSZA]