Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.08.03. - 9.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.19.) sz. rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Közszolgáltatási Szerződés megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzata és a TIMPANON Kft. között Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
3. Tájékoztatás a KÁT (kötelező átvétel a termelt villamos energiára) engedélyezési eljárás helyzetéről, valamint hozzájárulás a Sinergy Kft., a Kazinc-Therm Kft. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között megkötendő biomassza alapú hőtermelő projekt elindítását célzó Együttműködési megállapodás aláírásához Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4. Javaslat az Európai Karta aláírására és Európai Autómentes Nap megszervezésére Karikás Lajosné
alpolgármester
5. Javaslat „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása – 2. forduló” tárgyában beérkezett pályázatok elbírálására Karikás Lajosné
alpolgármester
6. Javaslat támogatások biztosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a 145/2010. (IV.16.) sz. Ökt. határozat kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8. Javaslat a 154/2010.(IV.16) sz. Ökt. határozat 2. pontjának kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a 222/2007.(VI.29.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10. Javaslat a Kazincbarcika 1702 hrsz-ú kert haszonbérleti díjának elengedésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11. Javaslat nyilvánosság biztosítása kapcsán forrás megelőlegezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12. Javaslat a P és Á 98 Kft haszonbérleti díjának elengedésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
13 Javaslat az Egressy út 14-20., valamint a Jókai tér 2-10. sz. lakóépületben lévő 52 db önkormányzati tulajdonú lakás értékesítésére a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
14. Javaslat Kazincbarcika város közigazgatási területén a helyi közutakon teljes felületű útjavítási munkák végzésére Szitka Péter
polgármester
15. Pályázat kiírása jegyzői munkakör betöltésére Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat ÉMOP/2007/3.1.1.B. kódszámú program keretében Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitációja – Építési, felújítási munkák tárgyú tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításához fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
17. Javaslat „Kazincbarcika, Keleti gyűjtőút útépítés, vízelvezetés kivitelezése és közvilágítás építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének módosítására Szitka Péter
polgármester
18. Javaslat az ÉMOP-1.1.1/Aöszikör-2f-2009-0006 jelű "Kazincbarcika Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - gázvezeték - térségi munkahelyteremtés érdekében" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
19. Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alsóvárosi Körúti Tagóvoda épület felújítási munkáinak elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás indítása Szitka Péter
polgármester
20. Javaslat a „kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium épületének teljes körű akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárás újraindítására Szitka Péter
polgármester
21. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására dr. Jobbágy Anna
aljegyző
22. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására dr. Jobbágy Anna
aljegyző
23. Javaslat a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 jelű KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111 jelű „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú, a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110 jelű „Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú és a KEOP-5.3.0/A/09-2009-0151 jelű „Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola komplex épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására Szitka Péter
polgármester
24. Javaslat közösségi terek II. ütem eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
25. Javaslat „Tervezési feladatok ellátására keret-megállapodás megkötése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
26. Javaslat közbeszerzési tanácsadó megbízására vonatkozóan pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester


[VISSZA]