Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.06.18. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Tájékoztató Kazincbarcika Város foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Hudák Gábor
kirendeltség vezető
2. Javaslat az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.19.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Polgármester 2010. I. félévében Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a kazincbarcikai Védőnői Szolgálat munkájáról Karikás Lajosné
alpolgármester
5. Beszámoló Kazincbarcika város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer üzemeltetési tapasztalatairól és javaslat pénzeszközök átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
6. Tájékoztató a Településőrök munkájáról Szitka Péter
polgármester
7.0. Indítványok
7.1. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú Operatív Programjának jóváhagyása a 2009-2014. közötti időszakra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat pályázati felhívás elfogadására „A civil szervezetek pályázati úton történő támogatása” tárgyában (2. forduló) Karikás Lajosné
alpolgármester
7.3 Javaslat támogatások biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.4 Javaslat köztéri alkotások áthelyezésére, felújítására Szitka Péter
polgármester
7.5 Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló intézmények 2010. II. félévi őrzésére. Szitka Péter
polgármester
7.6 Javaslat a Barcikai Ipari Park területének biztosításához szükséges adásvételi szerződések kifüggesztésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének átvállalásáról és elszámolásáról Szitka Péter
polgármester
7.7 Javaslat a Barcikai Ipari Park területén lévő 3350/11 ingatlan használatával kapcsolatos felelősség megállapítására, illetve a használati díj rendezésére Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat a Városi Fedett Uszoda és a Városi Műjégpálya fejlesztésének és üzemeltetésének koncepciójára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.9 Javaslat a Timpanon Kft. új székhelyének kialakítására vonatkozó koncepció felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.10 Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.11 Javaslat a Kazincbarcika 1351/29 és 1351/30 hrsz-ú építési telkek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.12 Javaslat a 222/2007.(VI.29.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.13 Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámbővítésére dr. Illés Pál
jegyző
7.14 Beszámoló a Kazincbarcika, Egressy út 14-20., Jókai tér 2-10. sz. lakóépület rehabilitációs programja végrehajtásának jelenlegi helyzetéről, valamint javaslat a program folytatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.15 Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/7. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.16 Javaslat járdaszakasz átépítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.17 Javaslat tervezési és városüzemeltetési feladatok ellátásához pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.18 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
7.19 Javaslat pénzügyi forrás biztosítására a Városi Strandfürdő vízgépészeti beruházási munkáihoz Szitka Péter
polgármester
7.20 Javaslat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából benyújtott pályázatok elbírálására Szitka Péter
polgármester
7.21 Javaslat a 2010. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék tervezet készítésére

Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.22 Javaslat lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.23 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testület kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester
7.24 Javaslat a Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő egyes üzletrészekre vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra és Kazincbarcika Város Önkormányzata tulajdonát képező üzletrész megvásárlásra történő felajánlására Szitka Péter
polgármester
7.25 Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.26 Javaslat "Kazincbarcika Jószerencsét úton 6 db autóbuszváró építése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
7.27 Javaslat "Útburkolat felújítás és kátyúzás" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
7.28 Javaslat "Pollack Mihály Általános Iskola eszközbeszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
7.29 Javaslat a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Kazincbarcikai Kórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának visszahívására és új tag jelölésére Szitka Péter
polgármester
7.30 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
258/2010 (06.18.) Kazincbarcika város területén utcabútorok telepítése az ESMA Spanyol-Magyar Reklám Kft.-vel kötött reklámszerződés alapján


[VISSZA]