Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.05.21. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
0 K Ö Z M E G H A L L G A T Á S
1 Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2009. év Oláh József
kapitányságvezető
2. Javaslat az önkormányzati alapítású és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok 2009. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a panelprogramról és az öko-programról Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.0 Indítványok
4.1 Javaslat Önkormányzati tulajdonú helyiségek térítésmentes használatba adásához kapcsolódó ÁFA megfizetésére és Önkormányzati tulajdonú helyiségek használati jogviszonyának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.2 Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 15. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésnek hosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.3 Javaslat lakások tulajdonjogának cseréjére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.4 Javaslat a Munkácsy tér 3. 2/9. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.5 Javaslat a Kazincbarcika 1351/29 és 1351/30 hrsz-ú építési telkek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.6 Javaslat Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A szám alatti üresen álló iskolaépület tetőszerkezetének statikai vizsgálatára Szitka Péter
polgármester
4.7 Javaslat pénzeszköz átcsoportosítására Tornacsarnok világításának korszerűsítésére Szitka Péter
polgármester
4.8 Javaslat a Városi Strandfürdő belépőjegyek 2010. évi díjainak megállapítására Szitka Péter
polgármester
4.9 Javaslat a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében forrás átcsoportosítására az Arborétum non-profit Kft-nek. Szitka Péter
polgármester
4.10 Javaslat városfejlesztési beruházások, programok nyilvánosságának biztosítása területén egyéb kommunikációs eszközök használatára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.11 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központnál az idősek nappali ellátásában szolgáltatási díj meghatározására szolgáltatási díj meghatározására
Szitka Péter
polgármester
4.12 Javaslat feladatokra forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
4.13 Javaslat a Barcika Vízmű Kft.-be apportált víziközmű vagyon jogi helyzetének rendezésére Szitka Péter
polgármester
4.14 A Barcika Vízmű Kft. 2010-2011 évi beruházási terve Szitka Péter
polgármester
4.15 Javaslat Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díjak odaítélésére Szitka Péter
polgármester
4.16 Javaslat Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díjak odaítélésre Szitka Péter
polgármester
4.17 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák óvodavezetőjének (magasabb vezető) megbízására Szitka Péter
polgármester
4.18 Javaslat az "ÉMOP -3.2.1/C-09-2009-0015 jelű Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrésznek területi vízrendezése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
4.19 Javaslat az ÉMOP-5.1.3/09-2009-0011 „Kazincbarcikai kerékpárút hálózat bővítése, fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban hozott 128/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat módosítására. Szitka Péter
polgármester
4.20 „Kazincbarcika, Keleti gyűjtőút útépítés, vízelvezetés kivitelezése és közvilágítás építése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetése Szitka Péter
polgármester
4.21 Hozzájárulás a Sinergy Kft. - Kazincbarcika Fűtőerőművet is érintő- földgáz beszerzési szerződésének megkötéséhez Szitka Péter
polgármester
4.22 Interpellációk
4.23 Bejelentések, egyebek


[VISSZA]