Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.04.30. - 8.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1 Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) számú rendelet módosítására, valamint javaslat a nyersanyagnorma megállapítására 2010. május 1. és 2011. április 30. közötti időszakra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
2. Hozzájárulás dr. Mihály Márta felnőtt háziorvos praxisának Dr. Dohányos Klára felnőtt háziorvos általi helyettesítéséhez Szitka Péter
polgármester
3. Pótelőirányzat biztosítása a Kazincbarcikai Összevont Óvodák részére Karikás Lajosné
alpolgármester
4. Javaslat támogatások biztosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Városi Kiállítóterem további működtetésére Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évre vonatkozó prémiumfeladatainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a 26. sz. Miskolc – Bánréve másodrendű főút Kazincbarcika Csók István úti csomópontban nyomógomb által vezérelt átkelőhely kialakítása című pályázathoz önerő módosítására (267/2008. (IX. 5.) Ökt. határozat módosítása) Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az "ÉMOP-1.1.1/Aöszikör-2f-2009-0006 jelű "Kazincbarcika Ipari Park infrastrukturális fejlesztése - gázvezeték - térségi munkahelyteremtés érdekében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a "Kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium épületének teljes körű akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának visszavonására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Május 1 út 2. szám alatti orvosi rendelő eszközbeszerzése Kazincbarcikán" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a "Közösségi terek kialakítása, felújítása II. ütem" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat a „Kazincbarcika Város Önkormányzata Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád Fejedelem Tagiskola infrastruktúrális felújításához kapcsolódó eszközbeszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat pályázat benyújtására Kazincbarcika Városi Tűzoltóság részére a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltó laktanya felújításának támogatására kiírt pályázati felhívásra Szitka Péter
polgármester
14 Javaslat a „Kazincbarcika város Felsőbarcika nevű városrészének belterületi vízrendezése ÉMOP-2009-3.2.1/C program keretében kiviteli szintű tender terv elkészítése” tárgyban indított hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, illetve többlet forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat a "KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068 program keretében kiviteli terv készítése a Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítés tárgyú pályázathoz" indított hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására, illetve pénzügyi fedezet biztosításra Szitka Péter
polgármester
16. Javaslat az "ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú (Kazincbarcikai Veres Péter-Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja) program keretében Távhő szekunder rendszer korszerúsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére* Szitka Péter
polgármester


[VISSZA]