Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.04.16. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégia Cselekvési programjában foglalt feladatok 2009-2010. évi teljesítéséről és javaslat a stratégia 2010-2011. évi cselekvési programok új feladatainak kitűzésére Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat lakás vásárlás és építés önkormányzati támogatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
3. Javaslat a helyi autóbusz közlekedés felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
4. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. dr. Illés Pál
jegyző
5. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának felhasználására dr. Illés Pál
jegyző
6. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyására a Borsod Volán Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Timpanon Kft. és a Sinergy kft. között létrejött Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.3 Javaslat Lakások tulajdonjogának cseréjére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.4 Javaslat a civilszervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.5 Javaslat a Kazincbarcika 0264/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Szitka Péter
polgármester
7.6 Javaslat a 88/2008.(III.28.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7.7 Javaslat a Kazincbarcika 1497/40 hrsz-ú garázs alatti földterület tulajdonjogának rendezésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.8 Javaslat a Barcikai Ipari Park területén történő infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges területek csereszerződéssel történő biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.9 Tájékoztató a Kazincbarcika 2010. évi gyommentesítéssel kapcsolatos intézkedés programjára vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat előirányzat átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat a Gazdasági Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. január 1. és 2010. március 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazdasági, Városfejl. és Környvéd.Bizottság elnöke
7.12 Javaslat a Kazincbarcika Város Közoktatásáért díj adományozására Szitka Péter
polgármester
7.13 Javaslat pályázat kiírásra a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából. Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat a Timpanon Kft. tulajdonában levő Pollack M. út 32-36. sz. (1111/20 hrsz) alatti Szolgáltatóház épületrekonstrukciójának megvalósítását segítendő pályázat benyújtásának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.15 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére Szitka Péter
polgármester
7.16 A TH Timpanon Társasházkezelő Kft. ügyvezető igazgatója megbízási díjának módosítása és további megbízása Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2010. évi prémium feladatainak kitűzésére Szitka Péter
polgármester
7.18 Javaslat készfizető kezesi szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.19 Javaslat a „Kereskedelmi (szállítási) szerződés Kazincbarcika Város Önkormányzata és a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe tartozó intézményei valamint gazdasági társaságai részére a magyar átviteli hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű villamos energia beszerzése teljes ellátásalapú szerződés keretében, menetrendadási kötelezettség nélkül 12 hónap időtartamra” tárgyú közbeszerzési eljárás indítására Szitka Péter
polgármester
7.20 "Tervezési feladatok ellátására keret-megállapodás megkötése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
7.21 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
144/2010 (04.16.) Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Stratégia cselekvési programjában foglalt feladatok 2009-2010. évi teljesítéséről, valamint javaslat a stratégia 2010-2011. évi cselekvési program új feladatainak kitűzésére
145/2010 (04.16.) A fiatalok otthonteremtését célzó program elindítása
151/2010 (04.16.) Konzorciumi együttműködési megállapodás jóváhagyása a Borsod Volán Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata között


[VISSZA]