Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.03.26. - 8.30 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2009. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
dr. Illés Pál
jegyző
3. Beszámoló a Szurek Kft 2009. évi temető üzemeltetési tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló –többször módosított – 44/2000. (XII.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló – a 9/2010. (III.05.) sz. rendelettel módosított -13/2009. (III.20.)sz., valamint a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló - többször módosított - 22/1996. (VII. 08.) sz. Önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az ARBORÉTUM Városüzemeltetési non-profit Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8. Javaslat a TH TIMPANON Társasházkezelő Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor, Berentés András
ügyvezető igazgatók
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat a Kazincbarcikai Varázskuckó Közhasznú Non-profit Kft. támogatására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.2. Javaslat előirányzat átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
9.3 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ továbbképzési tervének módosítására, illetve a 2010. évi beiskolázási tervének jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.4 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.5 Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 2010. évi térítési díjainak meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.6 Pályázat benyújtása a nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatására (TÁMOP-3.2.11/10/1) Szitka Péter
polgármester
9.7 Javaslat gépkocsitárolók alatti földterületek értékesítésére részletfizetéssel Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.8 Tájékoztatás 627/1 hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan visszavásárlása tárgyban Szitka Péter
polgármester
9.9 Javaslat a Képviselő-testület 2010. évi munkatervének módosítására dr. Illés Pál
jegyző
9.10 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
9.11 Javaslat közösségi terek kialakítására, felújítására Szitka Péter
polgármester
9.12 Beszámoló a Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A szám alatti üresen álló iskolaépület tetőfedésének hóteher miatti beszakadásáról, valamint az élet- és balesetveszély elhárítására tett intézkedésekről. Szitka Péter
polgármester
9.13 Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező végleges akcióterületi terv (ATT) a Kazincbarcikai Városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/A-2008-0025 jelű pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
9.14 Javaslat a 247/2009.(VIII.19.) sz. Ökt. határozat 1. pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.15 Javaslat a 86/2010. (III.05.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.16 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
9.17 Javaslat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítására hozott intézkedés folytatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.18 Vadvirág utcai ingatlanok belterületbe vonása Szitka Péter
polgármester
9.19 Javaslat a 2010. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékre felvehető igénylők számának meghatározására. Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.20 Javaslat bérleti szerződések megkötésére, az ÉMOP-5.1.3/09-2009-0011 "Kazincbarcikai kerékpárút hálózat bővítése, fejlesztése" című pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
9.21 Javaslat bérleti szerződések megkötésére, az ÉMOP-3.1.2/A "Kazincbarcikai városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
9.22 Javaslat Hagymás Zsolt és házastársa 2007. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékről és az igénylők sorából való törlésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.23 Javaslat a Timpanon Kft. részére beruházási hitelfelvételek jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.24 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj adományozására Szitka Péter
polgármester
9.25 Javaslat a gazdasági visszaesés következtében nehézségekkel küzdő mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából benyújtott pályázatok elbírálására Szitka Péter
polgármester
9.26 Javaslat ÉMOP/2007/3.1.1.B kódszámú program keretében Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitációja - Közműfejlesztés és útépítés tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
9.27 Javaslat pénzügyi forrás biztosítására és az „Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium főépületi homlokzat felújítása- I. ütem, tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
9.28 Javaslat „ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja) program keretében lakófunkció megerősítését szolgáló fejlesztések" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
9.29 Javaslat Kazincbarcikai kerékpárút hálózat fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás indítására Szitka Péter
polgármester
9.30 Javaslat a "Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola, valamint a Kazincbarcikai Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola épületeinek teljes körű akadálymentesítése" tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásának módosítására Szitka Péter
polgármester
9.31 Javaslat ÉMOP/2007/3.1.1.B kódszámú program keretében Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitációja - Közterület rehabilitáció tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Szitka Péter
polgármester
9.32 Javaslat a "Közösségi terek kialakítása, felújítása" és 49 db játszótéri eszköz beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására Szitka Péter
polgármester
9.33 Kazincbarcikai Városi Bírósághoz 4 fő ülnök soron kívüli megválasztása Szitka Péter
polgármester
9.34 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
104/2010 (03.26.) Kizárólagos jog megerősítése
116/2010 (03.26.) Gépkocsitárolók alatti földterületek értékesítése részletfizetéssel
126/2010 (03.26.) Vadvirág utcai ingatlanok belterületbe vonása
128/2010 (03.26.) Bérleti szerződések megkötése, az ÉMOP-5.1.3/09-2009-0011 „Kazincbarcikai kerékpárút hálózat bővítése, fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban
129/2010 (03.26.) Bérleti szerződések megkötése, az ÉMOP-3.1.2/A „Kazincbarcikai városközpont akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatban
143/2010 (03.26.) Kazincbarcikai Városi Bírósághoz 4 fő ülnök soron kívüli megválasztása


[VISSZA]