Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.02.19. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a költségvetés előterjesztésekor és zárszámadáskor kötelezően beterjesztendő mérlegekre Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott – többszörösen módosított – 20/1996. (VI.14.) sz. Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő támogatására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló az Út a munkához program keretében történő foglalkoztatásról 2009. évben Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzata 2009. évi vagyonhasznosítási intézkedési tervének végrehajtásáról, valamint javaslat a 2010. évi vagyonhasznosítási intézkedési tervre Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat a Barcikai Ipari Park Fenntartó és Üzemeltető Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására
Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a Barcika Vízmű Kft. szabad pénzeszközei egy részének felhasználására Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a BARCIKA Vízmű Kft. 2010. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a 2010/2011. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok, illetve álláshely-csökkentés meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
11.2 Javaslat a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése – „Tudásdepo Expressz” – támogatás tárgyában benyújtandó pályázattal kapcsolatos fenntartói és fenntarthatósági nyilatkozat elfogadására Karikás Lajosné
alpolgármester
11.3 Javaslat pályázat benyújtására a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatása tárgyában Karikás Lajosné
alpolgármester
11.4 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. által – Kazincbarcika Város területén megvalósítandó – ivóvíz, -szennyvíz rendszerhasználati rekonstrukcióra és beruházásra. Szitka Péter
polgármester
11.5 Javaslat a kialakításra kerülő 0144/19 hrsz-ú terület Magyar Állam javára történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
11.6 Szabályzat alkotása a TH Timpanon Társasházkezelő Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda bérleti jogviszonyának meghosszabbítására és a 146/2009. (V.22.) sz. Ökt. határozatnak a módosítására Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat feladatokra fedezet biztosítására Sztupák Péter
alpolgármester
11.9 Javaslat Hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízásához pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.10 A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2009. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.11 Az Arborétum non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.12 A 627/1 hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan visszavásárlása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat „Kazincbarcika, Mátyás király út burkolat felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat „Kazincbarcika, Építők útja, útburkolat felújítására” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.15 „ÉMOP-4.1.1/A-2008 Május 1. út 2. szám alatti orvosi rendelő eszközbeszerzése Kazincbarcikán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
11.16 Javaslat az „ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú (Kazincbarcika Veres Péter – Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja) program keretében orvosi rendelő, gyógyszertár energiatakarékos felújítása és közterület rekonstrukció, valamint a távhő szekunder rendszer korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat az „ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú (Kazincbarcika Veres Péter – Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja) program keretében lakófunkció megerősítését szolgáló fejlesztések” tárgyú közbeszerzési eljárásban egyes ajánlattevők [ORSZAK-BORSOD Szakipari és Építőipari Kivitelező Kft. és Borsod-Bos 2004. Ipari és Szolgáltató Kft.] ajánlata érvénytelenségének megállapítására Szitka Péter
polgármester
11.18 Javaslat a „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár Tagóvoda, Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda, Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárások ajánlati felhívásainak módosítására Szitka Péter
polgármester
11.19 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Tagiskola infrasrtukturális felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzésére" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
11.20 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
07/2010 (02.19.) a civil szervezetek pályázati támogatásáról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
55/2010 (02.19.) Kazincbarcika Város Önkormányzata 2010. évi vagyonhasznosítási intézkedési terve
71/2010 (02.19.) A 627/1 hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan visszavásárlása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása


[VISSZA]