Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.01.29. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város közművelődési feladatairól és feltételeiről szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat egyes helyi önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
3. A hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási programja (Téglaprogram) Kazincbarcikán Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Barcikai Ipari Park Kft. működéséről Szitka Péter
polgármester
Nagy Gyula
ügyvezető igazgató
5. Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi működéséről Nagy Elemér
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
6. Előterjesztés Kazincbarcika Város 2010. évi közfoglalkoztatási tervére Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Szabályzat alkotására a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. Szitka Péter
polgármester
8.0 Indítványok
8.1 Javaslat dr. Illés Pál Jegyző köztisztviselői jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére Szitka Péter
polgármester
8.2 Javaslat az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetés szerveinek – a költségvetés részét képező - megvalósítási és teljesítmény- terv készítése alóli felmentésére. Szitka Péter
polgármester
8.3 A Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út körforgalmi csomópont kiépítése kapcsán felmerülő többletköltségek vizsgálata Szitka Péter
polgármester
8.4 Javaslat készfizető kezesi szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.5 Javaslat a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében forrás átcsoportosításra az Arborétum non-profit Kft-nek. Szitka Péter
polgármester
8.6 Javaslat Helyi Építési Szabályzat módosítására, oszlopszerű építmények, technológiai berendezések, pontszerű építmények és reklámhordozók engedélyezési szabályainak megállapítására Szitka Péter
polgármester
8.7 Javaslat pályázati önrész biztosítására az önkormányzati minisztérium által meghirdetett „a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről” tárgyában benyújtandó pályázathoz Karikás Lajosné
alpolgármester
8.8 Javaslat 6 fő településőr bérkülönbözetének biztosítására Szitka Péter
polgármester
8.9 Javaslat Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében megvalósult körforgalmi csomópont pénzügyi lezárásához többlet fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
8.10 Javaslat a Kazincbarcika, Belvárosi Kultúrpont egy részének használatba adása a Pollack Mihály Általános Iskola részére tárgyában született 342/2009. (X.29.) sz. Ökt. határozat 2.) pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
8.11 Javaslat Soltész Béláné egyéni vállalkozó bérleti díj mérséklésére irányuló kérelmének elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.12 Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.13 Javaslat Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére pályázat - 2007. évben benyújtott - önrészéhez további fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
8.14 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. Társasági Szerződésének valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Szitka Péter
polgármester
8.15 Javaslat a Gazdasági Bizottság 2009. szeptember 1. - 2009. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazdasági, Városfejl. és Környvéd.Bizottság elnöke
8.16 Javaslat az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. július 1. és 2009. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására. Dr. Perjési Zsolt
EÜ. és Szoc. Biz. elnöke
8.17 Javaslat a Kazincbarcika-Felsőbarcika városrészben a magas talajvízszint miatti pincevizesedések megszüntetése érdekében teendő intézkedésekre, és beszámoló az eddig tett intézkedésekről. Szitka Péter
polgármester
8.18 Javaslat pavilon alatti terület értékesítésre az Építők útján Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
8.19 Javaslat az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium főépületi homlokzat építészeti munkáinak ütemezésére Szitka Péter
polgármester
8.20 Javaslat a köztisztviselőket és ügykezelőket megillető cafetéria – juttatás éves keretösszegére, és a juttatás kiterjesztésére a Polgármesteri Hivatalban alkalmazásban lévő Mtv. hatálya alá tartozó munkavállalókra dr. Illés Pál
jegyző
8.21 Javaslat pályázat kiírásra a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából. Szitka Péter
polgármester
8.22 Javaslat behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezésére Szitka Péter
polgármester
8.23 627/1 hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan visszavásárlása tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása* Szitka Péter
polgármester
8.24 Javaslat az „ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú (Kazincbarcika Veres Péter – Mikszáth Kálmán úti akcióterület rehabilitációja) program keretében bölcsőde, orvosi rendelő, gyógyszertár energiatakarékos felújítása és közterület rekonstrukció, valamint a távhő szekunder rendszer korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárások eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
8.25 Javaslat a „Kazincbarcika városmagjának élhetőbbé tétele a Keleti gyűjtőút kialakításával” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának módosítására* Szitka Péter
polgármester
8.26 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
01/2010 (01.29.) Kazincbarcika város közművelődési feladatairól és feltételeiről
03/2010 (01.29.) A hagyományos technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
19/2010 (01.29.) Téglaprogram Kazincbarcikán


[VISSZA]