Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2010.01.15. - 8.00 (Rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a Kazincbarcika, Május 1 út 2. szám alatti háziorvosi rendelő praxisainak más helyszínen történő elhelyezésére Szitka Péter
polgármester
2. Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező végleges akcióterületi terv (ATT) a Herbolya – Régi telep szociális városrehabilitáció című, ÉMOP-3.1.1/B-2008-0003 jelű pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a „627/1. hrsz-ú sporttelep megjelölésű ingatlan visszavásárlása” tárgyban hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása céljából hivatalos közbeszerzési tanácsadó megbízására Szitka Péter
polgármester
4. A Veres Péter-Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja című pályázathoz önerő kiegészítés a lakóközösség számára Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat pályázat benyújtására a Svájci-Magyar Együttműködési Program I. Regionális Fejlesztés prioritás keretén belül, „Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése a turisztikai és közösségi szolgáltatások bővítésével” címmel.i Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat „Kazincbarcika Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola vizesblokk felújítása bejárati portál cseréje, külső akadálymentesítés és két tanterem burkolatcseréje” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat „Május 1. út 2. sz. alatti orvosi rendelő épületének bővítése, átalakítása, felújítása Kazincbarcikán” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda konyha és kapcsolódó helységek felújítása” tárgyú projekt közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményhirdetésére Szitka Péter
polgármester
9. Tájékoztató a Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád Fejedelem Tagiskola eszközbeszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás 7. részére megkötött szerződés módosításáról Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád Fejedelem Tagiskola infrastruktúrális felújítására megkötött vállalkozási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Javaslat a „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár Tagóvoda, Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda, Ságvári Endre Gimnázium, Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola akadálymentesítése” tárgyú közbeszerzési eljárások megindítására Szitka Péter
polgármester
12. Javaslat Szabályzat alkotására a Barcika Vízmű Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának, a jogviszonyuk megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. Szitka Péter
polgármester
13. Javaslat a Barcika Vízmű Kft. ügyvezető igazgatója munkaszerződésének módosítására Szitka Péter
polgármester
14. Javaslat a Barcika Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának összetételére Szitka Péter
polgármester
15. Javaslat a Barcikart kitüntető díj odaítélésére Szitka Péter
polgármester


[VISSZA]