Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.12.18. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés díjáról szóló 53/1995. (XII.15.) sz. Ör. módosítása Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
2. Javaslat az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztitás- és kezelés díjának 2010. évi megállapítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló - többször módosított - 50/2001. (XII.21.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a Termomemt Kft. 2009. évi kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló Kazincbarcika város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer üzemeltetési tapasztalatairól és javaslat a további működtetés feltételeire Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló a Polgármester 2009. második félévében a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának szabályairól szóló 7/2001. (III.23.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
10. Beszámoló a Barcikai Ipari Park Kft. működéséről Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat Kazincbarcika Város Kulturális Koncepciójára Szitka Péter
polgármester
11.2 Pályázati felhívás a Kazincbarcikai Összevont Óvodák magasabb vezetői megbízására Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 2010. évre vonatkozó könyvtári díjaira Karikás Lajosné
alpolgármester
11.4. Javaslat a Városi Élelmiszerpiacon található, az Arborétum non-profit Kft. tulajdonában lévő szennyvíz, illetve vízvezeték selejtezésére Szitka Péter
polgármester
11.5. Javaslat pénzeszköz átadásra a Szent Család Templom harangtorony kivilágítására Karikás Lajosné
alpolgármester
11.6 Javaslat fedezet biztosításra a pályázatokhoz szükséges tervek készítésére Sztupák Péter
alpolgármester
11.7 A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázat fordítási költségei Sztupák Péter
alpolgármester
11.8 Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat a városüzemeltetési feladatok ellátása érdekében forrás átcsoportosítására az Arbortéum non-profit Kft-nek Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által ellátandó közművelődési szolgáltatási feladattal összefüggő kiadásokra biztosítandó támogatás tárgyában hozott 176/2007. (V.25.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat Rudabánya Város Önkormányzatával kötendő okmányirodák után járó normatív támogatás felosztásáról szóló megállapodásra Szitka Péter
polgármester
11.12 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénnyel kapcsolatos önkormányzati feladatokra Szitka Péter
polgármester
11.14 Javaslat a Fedett Uszodában lévő 2 db fogyasztói tulajdonú gázmérőeszköz tulajdonjogának átadására a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft- részére Szitka Péter
polgármester
11.15 Javaslat a kazincbarcikai 627/1 hrsz. alatti Sporttelep megnevezésű ingatlan megvásárlására Szitka Péter
polgármester
11.16 Javaslat az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium udvarán lévő „garázs- raktár” megnevezésű építmény Terebesi József részére történő értékesítésére. Szitka Péter
polgármester
11.17 Javaslat a Munkácsy tér 3. 2/10. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.18 Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.19 Belső ellenőrzési feladatellátás Szitka Péter
polgármester
11.20 Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló intézmények őrzésére. Szitka Péter
polgármester
11.21 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2010. évi teljesítmény- követelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
11.22 Javaslat a Tűzoltóságnál foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározására Szitka Péter
polgármester
11.23 Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek megvalósítása, csatlakozási szándéknyilatkozat a kialakítandó ASP központhoz Szitka Péter
polgármester
11.24 Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
11.25 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.26 "Kazincbarcika Városmagjának élhetőbbé tétele a Keleti Gyűjtő út kialakításával" tárgyban közbeszerzési eljárás indítása Szitka Péter
polgármester
11.27 javaslat az "ÉMOP 3.1.1.B-2008-0003 Kazincbarcika Herbolya–Régi telep szociális városrehabilitáció" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
11.28 A Kazincbarcika Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció című, ÉMOP 3.1.1.B-2008-0003 jelű pályázathoz önerő biztosítása Szitka Péter
polgármester
11.29 Javaslat az „ÉMOP-3.1.1/A-2008-0002 kódszámú program keretében lakófunkció megerősítését szolgáló fejlesztések” tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonására, majd újraindítására Szitka Péter
polgármester
11.30 Javaslat ÉMOP-4.2.2-09-2009 „Ádám Jenő Általános Iskola épületének /komplex/, teljeskörű akadálymentesítése Kazincbarcikán” tárgyban elnyert csökkentett összegű támogatás elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.31 Javaslat ÉMOP-4.2.2-09-2009 „Ádám Jenő Általános Iskola Dózsa György Tagiskola épületének teljeskörű akadálymentesítése Kazincbarcikán” tárgyban elnyert csökkentett összegű támogatás elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.32 Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező végleges akcióterületi terv (ATT) a Kazincbarcika Veres Péter – Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja című pályázattal kapcsolatban Szitka Péter
polgármester
11.33 Javaslat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.34 Javaslat a Kazincbarcika, Fő tér 39. sz. alatti ingatlan (hrsz: 1083/30/A/1) 205 m2-es részének (volt Dreher étterem) versenytárgyalás útján történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
11.35 Javaslat feladatokra fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.36 A DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft. kérelme a Társaság tulajdonosi struktúrájának megváltoztatására és non-profit Kft-vé történő átalakítására vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
11.37 Javaslat a Barcika Vízmű Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására Szitka Péter
polgármester
11.38 Javaslat az első lakáshoz jutók helyi (Önkormányzati) támogatására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.39 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
380/2009 (12.18.) Beszámoló Kazincbarcika város köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer üzemeltetési tapasztalatairól és javaslat a további működtetés feltételeire
385/2009 (12.18.) Kazincbarcika Város Kulturális Koncepciója
395/2009 (12.18.) Javaslat Rudabánya Város Önkormányzatával kötendő okmányirodák után járó normatív támogatás felosztásáról szóló megállapodásra
407/2009 (12.18.) Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek megvalósítása, csatlakozási szándéknyilatkozat a kialakítandó ASP központhoz
411/2009 (12.18.) Pótelőirányzat biztosítása
414/2009 (12.18.) Integrált Városfejlesztési Stratégia részét képező végleges akcióterületi terv (ATT) elfogadása a Kazincbarcika Veres Péter – Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja című pályázattal kapcsolatban


[VISSZA]