Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.11.27. - 8:00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről szóló - többször módosított - 13/1996. (IV.17.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 7/1998. (II.27.) számú Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2010. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Karikás Lajosné
alpolgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata bizottsági számának csökkentésére, illetve a bizottságok személyi összetételének módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott 20/1996. (VI.14.) sz. Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetésről szóló 7/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló a Kazincbarcikai Összevont Óvodák működéséről Szitka Péter
polgármester
9 Beszámoló a Városi strandfürdő üzemeltetéséről Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.1 A Görög Katolikus Egyházközség és a Borsod-Gömöri Református Egyházmegye kérelme Szitka Péter
polgármester
10.2 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Jószerencsét Úti Idősek Otthona emelt színvonalú bentlakásos ellátás férőhelyeinek átlagos színvonalú férőhelyekké történő átminősítésére Karikás Lajosné
alpolgármester
10.3 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
10.4 Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet, a Szociális Szolgáltató Központ és az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.5 Tájékoztató a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából benyújtott pályázatok tapasztalatairól
Szitka Péter
polgármester
10.6 Javaslat városüzemeltetési feladatokon belüli átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
10.7 Javaslat az Arborétum non-profit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
10.8 Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola használatba adott szolgálati lakás fűtésrendszerének leválasztására Szitka Péter
polgármester
10.9 Javaslat Építők útja, útburkolat felújítására eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
10.10 Javaslat Kazincbarcika Város közigazgatási területén "Településőr" szolgálat létrehozására Szitka Péter
polgármester
10.11 Javaslat a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda helyiségbérleti szerződés megkötésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.12 Javaslat a „Veres Péter – Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja” című pályázathoz jelzálog bejegyzésére Szitka Péter
polgármester
10.13 Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskola akadálymentesítési pályázat benyújtására és önerő biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.14 Javaslat a Munkácsy tér 3. 2/11. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.15 Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/12 szám alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.16 Javaslat a városi fedett uszoda 2010. évi belépőjegy árainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.17 Javaslat Budai Anna nyolcadik évfolyamos tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.18 Javaslat az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló, illetve az Önkormányzat részesedésével működő gazdálkodó szervezetek felügyelő bizottságának személyi összetételére Szitka Péter
polgármester
10.19 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és Árpád Fejedelem Tagiskola eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására * Szitka Péter
polgármester
10.20 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
371/2009 (11.27.) Javaslat a „Veres Péter – Mikszáth Kálmán utcai akcióterület rehabilitációja” című pályázathoz jelzálogjog bejegyzésére
379/2009 (11.27.) Az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt Felügyelő Bizottságának személyi összetétele


[VISSZA]