Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.10.29. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tárgyaló terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakhatásának biztosításával összefüggően, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2004. (IX.03.) számú önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
2. Javaslat a köztisztaságról szóló többször módosított 18/1996.(V.09.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának többször módosított 44/2005. (XII. 22.) sz.Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló az Ádám Jenő Iskola működéséről Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
6. Beszámoló a kazincbarcikai felnőtt háziorvosi szolgálat tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a nevelési-oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.2 Javaslat az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő közszolgáltató költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.3 Javaslat a Kazincbarcikai Városi Műjégpálya működtetésére a 2009-2010-es idényben Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.4 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2010. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
7.5 Javaslat Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda belső ellenőrzési feladatainak támogatására Szitka Péter
polgármester
7.6 Javaslat támogatás nyújtására a Párizsi napló című könyv kiadásához Karikás Lajosné
alpolgármester
7.7 Javaslat a Egressy Béni út 34. 2/1. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.8 Javaslat a Kazincbarcika volt Újvárosi Általános Iskola melletti garázsok alatti földterület megvásárlására benyújtott kérelem elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.9 Javaslat a Kazincbarcika 1351/23 hrsz-ú beépítetlen terület építési telkekké alakítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.10 Javaslat a TIMPANON Kft. „Kazincbarcika DN400-as távhővezetékpár cseréje a TP3 és TPO (C6), illetve a C5 és a Városi Hőfogadó között” tárgyában benyújtandó KEOP-2009-5.4.0. jelű pályázata jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.11 Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámbővítésére dr. Illés Pál
jegyző
7.12 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.13 Javaslat a Jószerencsét út 12. szám alatti épület I., II. emeletének, valamint a Belvárosi Kultúrpont egy részének használatba adására a Pollack Mihály Általános Iskola részére Szitka Péter
polgármester
7.14 Vadvirág utcai ingatlanok belterületbe vonása Szitka Péter
polgármester
7.15 Az Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium főépületi homlokzatának felújítása érdekében tett és a továbbiakban teendő intézkedések Szitka Péter
polgármester
7.16 Javaslat a 290/2009.(IX.25.) számú Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Tagiskola épületeinek infrastrukturális felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetési időpontjának elhalasztására Szitka Péter
polgármester
7.18 Javaslat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehézségekkel küzdő mikró és Kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzésének támogatása céljából benyújtott pályázatok elbírálására Szitka Péter
polgármester
7.19 Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása Szitka Péter
polgármester
7.20 Javaslat az "ÉMOP-3.1.1/A-2008 Kazincbarcika Veres Péter - Mikszáth Kálmán úti akció terület rehabilitációja" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
7.21 Bejelentések, egyebek


[VISSZA]