Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.09.25. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott -többszörösen módosított - 20/1996 (VI.14.)Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló- többször módosított - 29/2004 (IX.03.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított -1/1995 (I.20.) rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben az elektronikus kapcsolattartásról szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Pollack Mihály Általános Iskola működéséről Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes
igazgató
6. Beszámoló a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. működéséről 2009. Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7. Javaslat pályázat kiírásra a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások foglalkoztatottság megőrzése támogatása céljából. Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9. Javaslat a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került mikro- és kisvállalkozások versenyképességének javítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10. Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2008/2009. tanévben (nevelési évben) végzett munkájáról a statisztikai adatok tükrében Karikás Lajosné
alpolgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat Kazincbarcikai Közbiztonsági Egyesülettel és a Kazincbarcikai Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodásra Szitka Péter
polgármester
11.2 Hozzájárulás a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Korlátolt Felelősségű Társaság és a HUNIKO Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. között kötendő közreműködői keretszerződéshez Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat Kazincbarcika Város csatlakozására a 2010. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Szitka Péter
polgármester
11.4 Kazincbarcika Város Önkormányzata közművelődési feladatellátása szakfelügyeleti vizsgálatának tapasztalatai Karikás Lajosné
alpolgármester
11.5 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.6 Lakossági fogyasztók egyéni igényeinek továbbítása villamos energia- számlán jóváírt támogatására a HÉRA Alapítványhoz Szitka Péter
polgármester
11.7 Javaslat többletforrás biztosítására az Arborétum Non-profit Kft. részére Szitka Péter
polgármester
11.8 Javaslat rendezvények közötti előirányzat átcsoportosítására Szitka Péter
polgármester
11.9 Javaslat támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.10 Javaslat a karácsonyi díszkivilágítás kiépítéséhez pénzügyi forrás biztosítására Szitka Péter
polgármester
11.11 Javaslat az ÉMOP. –2009-5.1.2 „ Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” jelű pályázati kiírás pályázat benyújtására a Borsod Volán Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata által létrehozott konzorcium útján Szitka Péter
polgármester
11.12 Tájékoztató Miskolc – Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosításáról Szitka Péter
polgármester
11.13 Javaslat a 2009. évi lakás- és helyiség rendbetételi keret kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.14 Javaslat a Kazincbarcika 1083/36 hrsz-ú ingatlan 16 m2-es részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.15 Vadvirág utcai ingatlanok belterületbe vonása Szitka Péter
polgármester
11.16 Javaslat csereerdő telepítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.17 Javaslat a Barcikai Ipari Park kisajátítási eljáráshoz kapcsolódó területegységek meghatározására és ütemezésére Szitka Péter
polgármester
11.18 Javaslat a Munkácsy tér 5. fsz/3. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.19 Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/5. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.20 Javaslat a Munkácsy tér 5. 3/14. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.21 Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt idejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.22 Javaslat a Gazdasági Bizottság 2009. június 1. – 2009. augusztus 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Tóth Zoltán
Gazdasági Bizottság elnöke
11.23 Javaslat az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2009. január 1. és 2009.június 30. közötti időszakban – átruházott hatáskörében – hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására Dr. Perjési Zsolt
EÜ. és Szoc. Biz. elnöke
11.24 Javaslat pótelőirányzat biztosítására az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ számára Karikás Lajosné
alpolgármester
11.25 Panelrehabilitáció folytatása Kazincbarcikán Szitka Péter
polgármester
11.26 Javaslat a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2. volt Irinyi úti Tagóvoda) ingatlan értékesítésére negyedik alkalommal kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.27 Javaslat Kazincbarcika Jószerencsét út- Mátyás király út kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú vállalkozási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11.28 Az Arborétum Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. I. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.29 A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2009. I. félévi prémium feladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
11.30 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
33/2009 (09.25.) Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátás csökkentést és energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
280/2009 (09.25.) Az ÉMOP–2009-5.1.2 „Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése” jelű pályázati kiírásra pályázat benyújtása a Borsod Volán Zrt. és Kazincbarcika Város Önkormányzata által létrehozott konzorcium útján


[VISSZA]