Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.06.26. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 53/1995. (XII.15.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a kéményseprői közszolgáltatások igénybevételéről szóló többször módosított 41/1996. (XII.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 78/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány működéséről Hazag Mihály
kuratórium elnöke
5. Tájékoztató Kazincbarcika Város foglalkoztatási helyzetéről, a munkanélküliség alakulásáról Hudák Gábor
kirendeltség vezető
6. Beszámoló a Polgármester 2009. I. félévben Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
7.0 Indítványok
7.1 Javaslat a házi gyermekorvosi szolgáltatók részére történő eszközátadásra Karikás Lajosné
alpolgármester
7.2 Megbízási szerződés Dr. Varga Róberttel házi gyermekorvosi tevékenység ellátására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.3 Javaslat az Európai Karta aláírására és Európai Autómentes nap megszervezésére Karikás Lajosné
alpolgármester
7.4 Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek Alapító Okiratainak jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
7.5 Munkácsy tér 5. 2/10. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.6 Javaslat a Kazincbarcika 149 hrsz-ú földterület eladására Tóth Gyuláné Kazincbarcika Batthyány u 1 sz. alatti lakos részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.7 Javaslat a Barcikai Ipari Parkba betelepülni szándékozó D&T ARCHITECT Kft. befogadására és támogatására az ÉMOP-2009-1.1.1.pF Telephelyfejlesztés jelű pályázat benyújtásához Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozóan megkötött vagyonvédelmi szerződés módosítására. Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat a Barcikai Ipari Park ÉMOP-1.1.1./Aőszikör2008-0004 (infrastruktúra fejlesztés) pályázat megvalósításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány módosítására. Szitka Péter
polgármester
7.10 Javaslat az ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének támogatása tárgyú ÉMOP-2007-1.1.1. jelű pályázathoz szükséges önerő módosítására. Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat a Barcikai Ipari Park ÉMOP-1.1.1./C-2008-0010 (inkubátorház) jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány módosítására Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat Ruszó László haszonbérleti díj tartozásának elengedésére Szitka Péter
polgármester
7.13 Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítésénél ivóvízvezeték kiváltásához pénzügyi fedezet biztosítása Szitka Péter
polgármester
7.14 A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Iroda kérelme Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.15 Javaslat Kazincbarcika Város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terve Leírásának egységes szerkezetbe foglalására és Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 44/2005. (XII.22.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7.16 Javaslat pályázat benyújtására a ÉMOP-2009-4.2.2 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz – „Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mesevár Tagóvoda, Kazincbarcikai Összevont Óvodák Napsugár Tagóvoda, Ádám Jenő Általános Iskola, Ságvári Endre Gimnázium akadálymentesítése” tárgyában Szitka Péter
polgármester
7.17 Javaslat a Polgármesteri Hivatal Fő tér 4. szám alatti épületének komplex akadálymentesítési munkáira vonatkozó ÉMOP-2007-4.2.2. – jelű pályázathoz önerő módosítására Szitka Péter
polgármester
7.18 Javaslat pótelőirányzat biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.19 Javaslat az Élelmiszer piac ideiglenes áthelyezésére Szitka Péter
polgármester
7.20 Javaslat pályázat benyújtására a KEOP-2009-5.3.0 / A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése – „Kazincbarcika, Polgármesteri Hivatal” tárgyában Szitka Péter
polgármester
7.21 Önálló Képviselői Indítvány Rizner József
képviselő
7.22 Zabolainé Szlanyina Anikó kazincbarcikai lakos fellebbezése átmeneti segély ügyében Szitka Péter
polgármester
7.23 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Tagiskola épületeinek infrastrukturális felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
7.24 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Tagiskola infrastrukturális felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
7.25 Javaslat a 171/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat hatályon kívül helyezésére és a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2., volt Irinyi úti Tagóvoda) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.26 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester
7.27 „Kazincbarcika városmagjának élhetőbbé tétele a Keleti gyűjtőút kialakításával” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
7.28 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium igazgatójának megbízására Szitka Péter
polgármester
8.0 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
199/2009 (06.26.) Ruszó László haszonbérleti díj tartozásának elengedése
202/2009 (06.26.) Kazincbarcika város Településszerkezeti Tervének és Településszerkezeti Terve Leírásának egységes szerkezetbe foglalása
212/2009 (06.26.) Javaslat az ÉRV Zrt. részvényeinek kiadása tárgyában


[VISSZA]