Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.05.22. - 8:00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
0 KÖZMEGHALLGATÁS
1. Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 2008. év Oláh József
kapitányságvezető
2 Beszámoló a házi gyermekorvosi ellátás munkájáról Karikás Lajosné
alpolgármester
3. Javaslat az önkormányzati alapítású és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok 2008. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
4 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Település szerkezeti Tervének módosítására és Kazincbarcika Város Önkormányzatának többször módosított Kazincbarcika Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályzási Tervéről szóló 44/2005. (XII.22.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5 Indítványok
5.1 Nyilatkozat a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásával összefüggően Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat a Városi Strandfürdő belépőjegyek díjainak 2009. évi megállapítására Szitka Péter
polgármester
5.3 Javaslat Kazincbarcika város szilárd burkolat nélküli útjainak karbantartására Szitka Péter
polgármester
5.4 Javaslat pályázat benyújtására, az „Idősbarát Önkormányzati Díj” elnyerésére Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat pályázat benyújtására a „Kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos képzési tevékenység támogatására” (a pályázat kódja: KAB-KP-09-A/B/C) című Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat „A” kategóriájában Karikás Lajosné
alpolgármester
5.7 Javaslat szervezetek és pártok elhelyezésére, ingatlanok hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.8 Javaslat a 2009. évi lakás- és helyiség rendbetételi keret kiegészítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.9 Javaslat lakások tulajdonjogának cseréjére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.10 Javaslat a kialakítandó, kazincbarcikai 1126/2 hrsz.-ú ingatlan licittárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.11 Javaslat a volt Ádám Jenő – Központi Általános Iskola „A” épületének (Jószerencsét út 1/A. sz., hrsz: 1480) értékesítésére második alkalommal kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.12 Kazincbarcika Város Önkormányzata által elnyert, illetve kétfordulós eljárási rendben második fordulóra bocsátott pályázatokhoz biztosítandó saját forrás összevont vállalása Szitka Péter
polgármester
5.13 Javaslat Kazincbarcika Város területén végzett forgalmi rend felülvizsgálat elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.14 Munkácsy tér 3. fsz/2. szám alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.15 Munkácsy tér 5. 2/12. szám alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.16 Javaslat a gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására kiírt pályázathoz pótforrás biztosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
5.17 Jelentés a lejárt határidejű határozatok hatályon kívül helyezéséről Szitka Péter
polgármester
5.18 Javaslat a köztéri videokamerás térfigyelő- és képrögzítő rendszer üzemeltetésére Szitka Péter
polgármester
5.19 Javaslat folyószámla hitel felvételére Szitka Péter
polgármester
5.20 Javaslat az első lakáshoz jutók helyi (önkormányzati) támogatására Szitka Péter
polgármester
5.21 Javaslat Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására * Szitka Péter
polgármester
5.22 Kazincbarcika Város önkormányzat által „Keretmegállapodás projekt előkészítésre és nyertes projektek esetében projektmenedzsment tanácsadói szolgáltatások beszerzése” tárgyban feladott ajánlati felhívás hiánypótlása Szitka Péter
polgármester
5.23 Javaslat a kötvény feltételeinek közös megegyezéssel történő módosítására Szitka Péter
polgármester
6 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
139/2009 (05.22.) Kazincbarcika város többször módosított 339/2005. (XII. 22.) számú Ökt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének módosítása
152/2009 (05.22.) Kazincbarcika Város területén végzett forgalmi rend felülvizsgálat elfogadása


[VISSZA]