Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.05.08. - 9.00 (rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló - többször módosított - 49/2005. (XII.22.) számú rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
2 Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló – többször módosított - 22/1996 (VII.08.) számú önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3 A Sinergy Kft. Kazincbarcika Fűtőerőmű földgáz beszerzési szerződése Szitka Péter
polgármester
4 Javaslat az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek jogállásának meghatározására és Alapító Okiratainak jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5 Javaslat Lakatos Lajos és Lakatos Lajosné Kazincbarcika 1981 hrsz-ú ingatlant érintő területcsere kérelmére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6 A „Működési hitel felvétele” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának visszavonása Szitka Péter
polgármester
7 Hozzájárulás Dr. Laczkó Katalin által ellátott házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának átadásához Dr. Varga Róbert részére Szitka Péter
polgármester
8 Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztására Dr. Illés Pál
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
124/2009 (05.08.) A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának jóváhagyása


[VISSZA]