Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.04.16. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1 Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
2 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. évi pénzmaradványának felhasználására Szitka Péter
polgármester
3 Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2008. (II.22.) számú rendelet módosítására, valamint javaslat a nyersanyagnorma megállapítására 2009. május 1. és 2010. április 30. közötti időszakra vonatkozóan Szitka Péter
polgármester
4 Javaslat a sportról szóló 36/2004. (XI.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése Szitka Péter
polgármester
6 Beszámoló Kazincbarcika Város Kommunális és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány működéséről Sajó Attila
kuratórium elnöke
7 Indítványok
7.1 Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadására Szitka Péter
polgármester
7.2 Javaslat Kazincbarcika Város középtávú Sportkoncepciójára (2009-2013) Szitka Péter
polgármester
7.3 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium intézményi minőségirányítási programja módosításának jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.4 Javaslat a Ságvári Endre Gimnázium Házirendjének jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.5 Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák intézményi minőségirányítási programja módosításának jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.6 Javaslat a helyi Önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése tárgyában Szitka Péter
polgármester
7.7 Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat alkotására Szitka Péter
polgármester
7.8 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
7.9 Javaslat rendezvényplakátok elkészítésének megrendelésére Szitka Péter
polgármester
7.10 A Kazincbarcika Herbolya-Régi telep szociális városrehabilitáció című pályázat keretein belül megvalósuló közműfejlesztés Kazincbarcika Város Önkormányzata általi támogatása Szitka Péter
polgármester
7.11 Javaslat pályázat készítés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lefolytatásához igénybe venni kívánt közbeszerzési tanácsadó megbízási díja pénzügyi fedezetének biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.12 Javaslat Kazincbarcika Város szilárd útburkolat nélküli utjainak járhatóvá tételének és forgalom elöl elzárt területek kialakításának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
7.13 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó vagyonvédelmi szerződés megkötése Szitka Péter
polgármester
7.14 Javaslat az Egressy út 34. 3/1. szám alatti lakás határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.15 Javaslat Kazincbarcika 1561/1 hrsz-ú ingatlan hasznosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.16 Javaslat a Kazincbarcika 1394/61 hrsz-ú ingatlan 269 m2-es részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.17 Beszámoló Gazdasági Bizottság 2009. január 1. és 2009. március 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Tóth Zoltán
Bizottság elnöke
7.18 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a COWI Magyarország Kft. között városfejlesztési pályázatok tárgyában létrejött szerződés második módosítására Szitka Péter
polgármester
7.19 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
86/2009 (04.16.) Kazincbarcika Város középtávú Sportkoncepciója (2009-2013)


[VISSZA]