Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.03.20. - 9.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat Kazincbarcika Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági stratégiájának elfogadására Szitka Péter
polgármester
2.0 Beszámoló a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Kazincbarcika város helyi közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2008. évi ellátásáról Sárközi György
vezérigazgató
3.0 Beszámoló a Szurek Kft. 2008. évi temető üzemeltetési tevékenységéről Szurek József
Ügyvezető igazgató
4.0 Javaslat a Temetőkről és a temetkezésről szóló- többször módosított - 44/2000. (XII.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5.0 Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) sz. rendelt módosítására Szitka Péter
polgármester
6.0 Javaslat az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009. (II.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7.0 Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
8.0 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 1/1995. (I.20.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
9.0 Javaslat az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
10.0 Javaslat a kazincbarcikai távfűtéses lakóépületek fűtéskorszerűsítésének önkormányzati támogatására (ÖKO program) Szitka Péter
polgármester
11.0 Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Dr. Illés Pál
jegyző
12.0 Indítványok
12.1 Javaslat Kazincbarcika város 2009. évi közfoglalkoztatási tervére Szitka Péter
polgármester
12.2 Pályázat "közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása" céljából Szitka Péter
polgármester
12.3 Javaslat rendezési jog végleges átadásáról szóló megállapodás megkötésére a LIVE-Park Kft. és az Egressy Béni Könyvtár Kultúrális és Sport Központ között Szitka Péter
polgármester
12.4 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcikai Ipari Park kft. között fennálló Megbízási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
12.5 Javaslat a Kazincbarcikai Alsóvárosi krt. 14-16-18. sz. alatti ingatlantulajdonosok által használt önkormányzati tulajdonú terület értékesítésére Szitka Péter
polgármester
12.6 Javaslat az új élelmiszer piac megvalósításához értékesítésre került területből 45m2 visszavásárlására út céljából Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.7 Javaslat a Kazincbarcika 1669 hrsz-ú beépítetlen terület megvásárlására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
12.8 Javaslat a Szivárvány Tagóvoda épületének, Árpád f. tér 7/B. sz. alatti ingatlanának (1126 hrsz.) további hasznosítására Szitka Péter
polgármester
12.9 Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár részére helyiség bérbeadására Szitka Péter
polgármester
12.10 Kazincbarcika városmagjának élhetőbbé tétele a keleti gyűjtőút kialakításával című, ÉMOP-3.1.2/B-2008-0008 számú támogatásra érdemes pályázat önrészének csökkentése tárgyában Szitka Péter
polgármester
12.11 Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
12.12 Javaslat a helyi Önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése tárgyában Szitka Péter
polgármester
12.13 Javaslat Műsorvásárlási Szerződés kötésére a Diák Média Kft.-vel Szitka Péter
polgármester
12.14 Javaslat az Arborétum non-profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
12.15 Javaslat a Rózsa út 5. sz. alatti orvosi rendelő fűtésrendszer felújítására és homlokzati nyilászáróinak cseréjére pénzügyi fedezet biztosítására Szitka Péter
polgármester
12.16 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. által alapítandó gazdasági társaság alapító okiratának elfogadására, valamint a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
12.17 Javaslat a "Pollack Mihály Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Tagiskola épületeinek infrastruktúrális felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.18 Javaslat a "Működési hitelfelvétele" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.19 Javaslat Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
12.20 Javaslat Kazincbarcika Jószerencsét út – Mátyás király út kereszteződésében körforgalmú csomópont kiépítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
12.21 Javaslat az ARBORÉTUM Városüzemeltetési non-profit Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
12.22 Javaslat az Arborétum Városüzemeltetési non-profit Kft. ügyvezető igazgatója munkaszerződésének módosítására és 2009. évi prémium kitűzésének meghatározására Szitka Péter
polgármester
12.23 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁLYOS RENDELETEI:

RendeletTárgy
13/2009 (03.20.) Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
55/2009 (03.20.) A kazincbarcikai távfűtéses lakóépületek fűtéskorszerűsítésének önkormányzati támogatása (ÖKO-program)
60/2009 (03.20.) Rendezési jog végleges átadásáról szóló megállapodás megkötése a LIVE-Park Kft. és az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ között


[VISSZA]