Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2009.02.20. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika Város területén történő végrehajtásáról szóló - többször módosított 48/2005. (XII.22.) számú, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló - többször módosított - 49/2005. (XII.22.) számú önkormányzati rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
2.0 Javaslat az állatok tartásáról szóló - módosított - 40/2007. (XI.30.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3.0 Javaslat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott - többszörösen módosított - 20/1996. (VI.14. Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4.0 Javaslat a költségvetés előterjesztésekor és zárszámadásakor kötelezően beterjesztendő mérlegekre Szitka Péter
polgármester
5.0 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
6.0 Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7.0 Beszámoló a Ságvári Endre Gimnázium működéséről Szitka Péter
polgármester
Petróczi Gábor
igazgató
8.0 Kistérségi Koordinátori Hálózat 2008. évi szakmai tájékoztatója Kazincbarcikai Kistérség Fábián Zoltán
kistérségi koordinátor
9.0 Indítványok
9.1 Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata, a Kazincbarcika Városi Kórház, a Debreceni Egyetem és annak nevében és képviseletében a szerződés végrehajtása során eljáró Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centruma és a DE OEC Kazincbarcikai Kórház Korlátolt Felelősségű Társaság között 2008. október 22-én aláírásra került"Egészségügyi közfeladat és ahhoz kapcsolódóan vagyonkezelői jog átadására" vonatkozó szerződés módosítására egyes mellékleteinek aktualizálására, illetve javaslat a fogászati röntgen működéséről szóló Megállapodás megkötésére Szitka Péter
polgármester
9.2 A kazincbarcikai Városi Kórház területi ellátási kötelezettségének módosítására irányuló kezdeményezés Szitka Péter
polgármester
9.3 Javaslat a 2009/2010. tanévben (nevelési évben) indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok, illetve álláshely csökkentés meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.4 Javaslat a csoportos gyógyúszás feladatátadására a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás számára Karikás Lajosné
alpolgármester
9.5 Javaslat az Egressy Béni Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ továbbképzési tervének módosítására, illetve a 2009. évi beiskolázási tervének jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.6 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Könyvtárhasználati Szabályzatának jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.7 Javaslat felzárkóztató pályázat benyújtására a községi és városi könyvtárak állománygyarapításának fejlesztése tárgyában Karikás Lajosné
alpolgármester
9.8 Pályázat benyújtása a helyi Önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.9 Javaslat a Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor 2009. évi térítési díjainak meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.10 Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okirat módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.11 Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.12 Az egyéni teljesítményértékelés alapjául szolgáló célok meghatározása Kazincbarcika Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága részére Szitka Péter
polgármester
9.13 Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzata 2007-2008 évi vagyonhasznosítási intézkedési tervének végrehajtásáról, valamint javaslat a 2009. évi vagyonhasznosítási intézkedési tervre Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.14 Javaslat az Önkormányzat és a TIMPANON Kft. között megkötött Megbízási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.15 Javaslat a Barcikai Ipari Park egyes területeinek belterületbe vonására Szitka Péter
polgármester
9.16 Javaslat a Barcikai Ipari Park ÉMOP - 1.1.1./A őszikör 2008-004 (infrastruktúra fejlesztés) jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elfogadására Szitka Péter
polgármester
9.17 Javaslat a Barcikai Ipari Park ÉMOP 1.1.1./C -2008-0010 (inkubátorház) jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elfogadására Szitka Péter
polgármester
9.18 Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2008. június 1. és 2008. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Tóth Zoltán
Bizottság elnöke
9.19 Beszámoló a Egészségügyi és Szociális Bizottság 2008. június 1. és 2008. december 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól dr. Perjési Zsolt
Bizottság elnöke
9.20 Javaslat a volt Ádám Jenő - Központi Általános Iskola "A" épületének (Jószerencsét út 1/A. sz. hrsz: 1480) értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.21 Javaslat az Építők útja 17-19. szám alatt található (volt Deák Ferenc Szakképző Iskola tanműhelyei) ingatlan értékesítésére második alkalommal kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.22 Javaslat a BARCIKA VÍZMŰ Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Bátyi Attila
ügyvezető igazgató
9.23 Javaslat a Barcikai Ipari Park Fenntartó és Üzemeltető Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Nagy Gyula
ügyvezető igazgató
9.24 Javaslat az ÉHG Zrt. 2009. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Boros Béla
ügyvezető igazgató
9.25 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
9.26 Javaslat Kazincbarcika város helyi közútjainak karbantartási és felújítási munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
9.27 Javaslat a Polgármesteri Hivatal Fő tér 4. szám alatti épületének akadálymentesítési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására
9.28 A TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2008. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
9.29 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi személyi alapbérének meghatározására Szitka Péter
polgármester
9.30 Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2009. évi prémiumfeladatainak kitűzésére Szitka Péter
polgármester
9.31 Javaslat Kazincbarcika Város és a társult települései Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervére a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében Szitka Péter
polgármester
10 Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
33/2009 (02.20.) Barcikai Ipari Park egyes területeinek belterületbe vonása
34/2009 (02.20.) : Barcikai Ipari Park ÉMOP-1.1.1./Aőszikör2008-0004 (infrastruktúra fejlesztés) jelű pályázat megvalósításához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elfogadása.


[VISSZA]