Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.12.19. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatások igénybevételéről szóló többször módosított 41/1996. (XII.20.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2.0 Javaslat a Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló – többször módosított - 50/2001. (XII.21.) sz. rendelet módosítására, valamint a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
3.0 Javaslat „Az ivóvíz szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjainak 2009. évi díjmegállapítására” Szitka Péter
polgármester
4.0 Javaslat a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjáról szóló 53/1995. (XII.15.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
Sárközi György
vezérigazgató
5.0 Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
6.0 Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7.0 Javaslat az Ipari Park területeire vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotásra Sztupák Péter
alpolgármester
8.0 Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 7/1998. (II.27.) számú Önkormányzati rendelet módosítására, valamint javaslat a 2009. évre vonatkozó élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Karikás Lajosné
alpolgármester
9.0 Beszámoló a Városi Strandfürdő üzemeltetéséről Lukácsné Deák Dóra
Ügyvezető igazgató
10.0 Beszámoló a Polgármester Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
11.0 Indítványok
11.1 Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működési (felvételi) körzetének meghatározása tárgyában hozott 78/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
11.2 Pályázati felhívás a Ságvári Endre Gimnázium magasabb vezetői megbízására Szitka Péter
polgármester
11.3 Javaslat pályázat benyújtására - TÁMOP - 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra Szitka Péter
polgármester
11.4. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programjára Karikás Lajosné
alpolgármester
11.5. Hozzájárulás a kazincbarcikai Városi Kórház egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetéséhez Szitka Péter
polgármester
11.6. Javaslat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásokra vonatkozó szerződéséek módosítására Szitka Péter
polgármester
11.7. Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Gyermekrák alapítvány között Szitka Péter
polgármester
11.8. Javaslat Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Kistérségi Minőségirányítási Programjának (2009-2013) elfogadására Szitka Péter
polgármester
11.9. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra vonatkozó vagyonvédelmi szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
11.10. Javaslat földterület értékesítésére a KAZINC ABLAK Kft. részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.11. Javaslat földterület értékesítésére az ALFI-KER Kft. részére, ingatlanjának bővítése céljára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.12. Javaslat földterület értékesítésére N. S. és Nné M.M. kazincbarcikai lakosok részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.13. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának elővásárlási jogáról való lemondására (G. I. Kazincbarcika 12256 hrsz) Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.14. Javaslat zártkerti udvar és földingatlan rész értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.15. BorsodChem Zrt. kérelme Kazincbarcika 2651/13 hrsz., 2651/14 hrsz., és 2651/8 hrsz- belterületi ingatlanok megvásárlására Szitka Péter
polgármester
11.16. Egressy Béni út 34. 3/1. sz. alatti lakás határozott időre történő bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.17. Javaslat az önkormányzati tulajdonban levő, Kazincbarcika, Rákóczi tér 4.1/5. szám alatti, 28 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.18. Javaslat a 194/2008. (VI.26.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.19. Javaslat közterület elnevezésére Tóth Zoltán
Gazdasági Bizottság elnöke
11.20. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 2009. évi teljesítmény-követelményének alapját képező célokra Szitka Péter
polgármester
11.21. Javaslat a Képviselő-testület 2009. évi munkatervére Szitka Péter
polgármester
11.22. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
11.23. Javaslat Pótelőirányzat bizotsítására Szitka Péter
polgármester
11.24. Javaslat a kazincbarcikai lakossági távhőfogyasztók részére egyszeri támogatás nyújtására Szitka Péter
polgármester
11.25. Javaslat Sz. I. és Sz. Iné kazincbarcikai lakosok lakásügyének rendezésére Szitka Péter
polgármester
11.26. Javaslat a Jószerencsét út - Mátyás király úti körforgalom közbeszerzésének indítására Szitka Péter
polgármester
11.27. A "Köztéri térfigyelő- és képrögzítő rendszer kiépítése Kazincbarcikán" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
11.28. Első lakáshoz jutók támogatása Dr. Czifra János
Bizottság elnöke
Dr.Perjési Zsolt
Bizottság elnöke

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
372/2008 (12.19.) Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézmény-rendszere működésének minőségirányítási programja
393/2008 (12.19.) Sz. I. és Sz. Iné Kazincbarcika, Alsóvárosi krt. 35. sz. alatti lakosok lakásügyének rendezése


[VISSZA]