Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.11.28. - 14.00 (munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39. Tanácskozó terem

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről szóló 26/2004. (IX.03.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
2.0 Javaslat az állatok tartásáról szóló – módosított – 40/2007.(XI.30.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3.0 Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi helyzetéről Szitka Péter
polgármester
4.0 Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciójára Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1 Informatikai Stratégia 2008-2018 Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.3 Javaslat önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésre történő kijelölésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.4 Javaslat a TÁMOP 3.2.3/08/2 a közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című az EBKKSK által beadandó pályázat fenntarthatósági önkormányzati nyilatkozatra Szitka Péter
polgármester
5.5 Javaslat Városüzemeltetési feladatokon belüli átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
5.6 Javaslat támogatás nyújtására a Kazincbarcikai Városi Fedett Uszoda működéséhez, valamint a Városi Fedett Uszoda 2009. évi belépő jegyek árainak meghatározására Szitka Péter
polgármester
5.7 Javaslat a Vasút út Önkormányzati tulajdonba vételére Szitka Péter
polgármester
5.8 Javaslat gépkocsitárolók alatti földterületek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.9. Javaslat a Tardona Községi Önkormányzat Jókai Mór Általános Iskola munkajogi jogutódlásának elismerése Szitka Péter
polgármester
5.10. Javaslat Papp Gabriella nyolcadik évfolyamos tanuló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre Karikás Lajosné
alpolgármester
5.11. Javaslat a szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös működtetéséről szóló intézményi társulás megállapodás módosítására Szitka Péter
polgármester
5.12. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
5.13. Javaslat a Barcikai Ipari Parkhoz tartozó önkormányzati ingatlanok bérbeadására vonatkozó feltételek meghatározására Sztupák Péter
alpolgármester
5.14. Javaslat a Barcikai Ipari Parkban lévő kazincbarcikai 0369/58 hrsz-ú szántó megvételére és Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában lévő kazincbarcikai 2260/5 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítésére Sztupák Péter
alpolgármester
5.15. Javaslat Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős területek revitalizációjának támogatása tárgyú ÉMOP-2008/1.1.1-2 kör. jelű pályázat benyújtására Sztupák Péter
alpolgármester
5.16. Javaslat a Barcikai Ipari Park területén lévő ingatlanok cseréjével kapcsolatos 312/2007. (X.27.) sz. Ökt., 348/2007. (XI.30.) sz. Ökt., 400/2007. (XII.21.) sz. Ökt., és 49/2008. (II.22.) sz. Ökt. határozatok hatályon kívül helyezésére és az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződések megkötésére Sztupák Péter
alpolgármester
5.17. Javaslat az 1129/15 hrsz-ú ingatlan (Eszperantó út 2. sz. alatti irodaház) és az 1129/25 hrsz-ú ingatlan részének versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálása Szitka Péter
polgármester
5.18. Javaslat az ARBORÉTUM Kht. Alapító Okirata módosításának elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.19. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására Szitka Péter
polgármester
5.20. „Kéményseprő-ipari közszolgáltatás” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlatainak elbírálása Szitka Péter
polgármester
5.21. Megállapodás kötése Kazincbarcikai Város Önkormányzata és az UNILUX Kft. között Szitka Péter
polgármester
5.22. Javaslat a 2009. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék készítésére Dr. Perjési Zsolt
Bizottság elnöke
6.0 Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
339/2008 (11.28.) Informatikai stratégia 2008-2018.
340/2008 (11.28.) Az Önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja
358/2008 (11.28.) Az 1129/15 hrsz-ú ingatlan (Eszperantó u. 2. sz. alatti irodaház) és az 1129/25 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálása
363/2008 (11.28.) A 2009. évi szociális lakásbérbeadási névjegyzék jóváhagyása


[VISSZA]