Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.10.30. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
2.0 Javaslat a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
3.0 Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséről Nagy Elemér
Cigány Kissebbségi Önkormányzat elnöke
4.0 Tájékoztató az intézményi társulások működéséről Szitka Péter
polgármester
5.0 Indítványok
5.1. Javaslat Kazincbarcika Város bűnmegelőzési közrend és közbiztonság stratégiai koncepció kidolgozására Szitka Péter
polgármester
5.2 Javaslat a FÉSZEK Közalapítvány bíróság általi megszüntetésének kezdeményezésére Szitka Péter
polgármester
5.3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat – 2009. évre vonatkozó – éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
5.4. Javaslat pályázat benyújtására - ÉMOP–2008-4.3.1/2/2F Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturájának fejlesztése – „A kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium épületének bővítése, infrastruktúrájának fejlesztése, teljeskörű felújítása a közoktatás színvonalának fejlesztése érdekében a reformfolyamatokba illeszkedően” tárgyban Szitka Péter
polgármester
5.5. Javaslat a kazincbarcikai Városi Műjégpálya működtetésére a 2008-2009-es idényben Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.6. Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. által történő Gazdasági Társaság alapítására Szitka Péter
polgármester
5.7. Javaslat az Önkormányzat és a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. között megkötött Megbízási Szerződés módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.8. Javaslat a Timpanon Kft. új székhelyének kialakítására, valamint a 1129/15 hrsz-ú ingatlan (Eszperantó út 2. sz. alatti) és az 1129/25 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.9. Javaslat az Építők útja 17-19. szám alatt található (volt Deák Ferenc Szakképző Iskola tanműhelyei) ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.10. Javaslat a volt Ádám Jenő - Központi Általános Iskola "A" épületének (Jószerencsét út 1/A. sz., 1480 hrsz.) versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
5.11. Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. folyószámla hitelszerződésének meghosszabbítására Szitka Péter
polgármester
5.12. Javaslat további támogatások biztosítására Szitka Péter
polgármester
5.13. „Kazincbarcika Berente Közigazgatási Határvonalának kialakítása és földhivatali bejegyzése” tárgyú közbeszerzési eljárás hiánypótlása* Szitka Péter
polgármester
5.14. Rózsa u. 5. sz. alatti orvosi rendelő és Csokonai út. 1. sz. alatti óvoda épület komplex akadálymentesítési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása* Szitka Péter
polgármester
5.15. Megállapodás kötése Kazincbarcikai Város Önkormányzata és az UNI-LUX Kft. között Szitka Péter
polgármester
5.16. Javaslat a Kazincbarcikai Városi Kórháznak az „Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi klaszter”-ba való belépésére Szitka Péter
polgármester
5.17. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (IX.03.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6.0. Bejelentések, egyebek


[VISSZA]