Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.10.03. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Beszámoló a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatási feladatok ellátásáról Boros Béla
elnök-igazgató
2. Beszámoló Szociális Szolgáltató Központ működéséről Csősz Béláné
igazgató
3. Tájékoztató Kazincbarcika Város Önkormányzatának nemzetközi kapcsolatairól Karikás Lajosné
alpolgármester
4.0 Indítványok
4.1. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
4.2. Javaslat az Arborétum Kht. átalakítására Szitka Péter
polgármester
4.3. Javaslat a városüzemeltetésre biztosított előirányzaton belüli átcsoportosításra Szitka Péter
polgármester
4.4. Javaslat előirányzat biztosításra Szitka Péter
polgármester
4.5. Javaslat zajszintmérő műszer vásárlására biztosított pénzügyi előirányzat felhasználására Szitka Péter
polgármester
4.6. Javaslat Hangács és Nyomár önkormányzatoknak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási hozzájárulás megadására Szitka Péter
polgármester
4.7. Javaslat a 2009. évre vonatkozó szociális lakásbérbeadási névjegyzékre felvehető igénylők számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.8. Javaslat földterületek megvásárlására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.9. Javaslat a 2044 és 2045 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.10. Javaslat a Kazincbarcika 1354 és az 1355 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.11. Javaslat a Mátyás király úti önkormányzati tulajdonú garázsok alatti földingatlanok Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. részére történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.12. Javaslat belterületi ingatlanok értékesítésére (2219 hrsz, 2226/1 hrsz, 2226/2 hrsz és 2227 hrsz Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.13. Javaslat Kazincbarcika, Hámán Kató úti kisnyomású gázelosztó vezetékrendszer értékesítésére Szitka Péter
polgármester
4.14. Javaslat a Kazincbarcika 1129/8/A/73 hrsz-ú ingatlan (Rákóczi téri iroda helyiségcsoport) egy részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.15. Javaslat a Munkácsy tér 3. fsz/1. szám alatti lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
4.16. Kazincbarcika város és Berente község közötti közigazgatási határvonal kialakításával és földhivatali bejegyzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának elfogadása Szitka Péter
polgármester
4.17. Javaslat az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2007. október 1. és 2008. augusztus 31. közötti időszakban – átruházott hatáskörben - hozott határozatairól szóló beszámoló elfogadására dr. Perjési Zsolt
Bizottság elnöke
4.18. Javaslat további támogatás biztosítására a KBSC FC Kft. részére Sztupák Péter
alpolgármester
4.19. Javaslat az Iskolafogászati ellátás területi ellátási kötelezettségének módosítására Szitka Péter
polgármester
4.20. Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. előtársasági beszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
5.0. Bejelentések, egyebek

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
291/2008 (10.03.) Hozzájárulás Hangács és Nyomár önkormányzatoknak a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához


[VISSZA]