Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.09.05. - 8.00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2.0 Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
3.0 Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. I. félévi gazdálkodásáról Szitka Péter
polgármester
4.0 Beszámoló a B-A-Z. megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kazincbarcikai Polgárvédelmi Kirendeltség tevékenységéről Kocsi Zoltán
polgárvédelmi parancsnok, kirendeltség vezető
5.0 Tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények 2007/2008. tanévben (nevelési évben) végzett munkájáról Karikás Lajosné
alpolgármester
6.0 Indítványok
6.1. Javaslat támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
6.2. Javaslat pótelőirányzat biztosítására Szitka Péter
polgármester
6.3. Javaslat pénzügyi fedezet biztosítására a reduális belterületek kaszálására Szitka Péter
polgármester
6.4. Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
6.5. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
6.6. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
6.7. Kazincbarcika Város Önkormányzatának csatlakozása a 2009. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához Szitka Péter
6.8. Javaslat Kazincbarcika, Széchenyi utca 108. sz. (2385 hrsz) és 110. sz.(2386 hrsz) alatti ingatlanok Kazincbarcika Város Településrendezési Terv szerinti övezeti besorolásának módosítására Szitka Péter
polgármester
6.9. Javaslat a kazincbarcikai iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási, korszerűsítési koncepciójára (2009-2014) Szitka Péter
polgármester
6.10. Javaslat a Munkácsy tér 3. 1/7. szám alatt lévő lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.11. Javaslat a Munkácsy tér 5. 1/8. szám alatt lévő lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.12. Javaslat a balatonszepezdi Ifjúsági Tábor hosszú távú működtetésére, üzemeltetésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.13. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2008. január 1-től 2008. augusztus 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében – hozott határozatairól Klimon István
pénzgüyi bizottság elnöke
6.14. Jelentés Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
6.15. Javaslat a 210/2008. (VI.26.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
6.16. Javaslat pályázat benyújtására az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására (KKK KÖZL-BIZT-2008/2) Szitka Péter
polgármester
6.17. Javaslat a kazincbarcikai 164/1 hrsz-ú (Batthyány út 15. volt Idősek Klubja) ingatlan licittárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.18. Javaslat az Építők útja 17-19. sz. (volt Deák F. Szakképző Iskola tanműhelyei) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.19. Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének értékesítésére második alkalommal kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.20. Javaslat Szitka Péter polgármesternek az ÉRV Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához történő hozzájárulásra, és a Barcika Vízmű Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztására Sztupák Péter
alpolgármester
6.21. Javaslat a TIMPANON Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának 2008. I. félévi prémiumfeladatainak értékelésére Szitka Péter
polgármester
6.22. Javaslat kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása és az ajánlati felhívás elfogadása Szitka Péter
polgármester
6.23. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Dr.Perjési Zsolt
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
6.24. Javaslat közoktatási intézményi társulási megállapodás egységes szerkezetben való elfogadására Kazincbarcika, Sajógalgóc és Sajóivánka települések között Szitka Péter
polgármester
6.25. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló épületek őrzésére. Szitka Péter
polgármester
6.26. Nyilatkozattétel a helyi Önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése tárgyában Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
266/2008 (09.05.) 210/2008. (VI. 26.) sz. Ökt. határozat módosítása
273/2008 (09.05.) Hozzájárulás Szitka Péter polgármesternek az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. Igazgatóságában betöltött tagságához, és a Barcika Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztása


[VISSZA]