Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.07.18. - 8:00 (rendkívüli testületi ülés)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1.0 Javaslat pályázatok készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
2.0 Javaslat tervezési feladatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
3.0 Javaslat a Rózsa út 5. sz. alatti orvosi rendelő és a Csokonai út 1. sz. alatti óvoda épület komplex akadálymentesítési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására és az ajánlati felhívás elfogadására Szitka Péter
polgármester
4.0 Panelrehabilitáció folytatása Kazincbarcikán Szitka Péter
polgármester
5.0 Hozzájárulás a „Biztos Kezdet Programok 2008. évi működésének támogatása (ES-BK-08)” című pályázat benyújtásához Szitka Péter
polgármester
6.0 Javaslat Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Szitka Péter
polgármester
7.0. Mucsony Nagyközség Településrendezési terve módosításának véleményezése Szitka Péter
polgármester
8.0 Javaslat a kistérségi közoktatás-fejlesztési intézkedési terv (2008-2013) jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
9.0. Tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatfelvételről Xiajin Járás Népi Kormányával és a delegáció útjáról* Szitka Péter
polgármester
10.00. Javaslat a Kazincbarcika, Jószerencsét út 12. sz. földszinti nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport használatba adására Szitka Péter
polgármester
11.00. A Barcikai Ipari Park Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása* Szitka Péter
polgármester
12.0. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága valamint a Művelődési-Oktatási és Sport Bizottsága tagjainak megválasztására Szitka Péter
polgármester
13.0. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester
14.0. Tűzoltó – parancsnoki pályázat elbírálása Szitka Péter
polgármester
15.0 Kazincbarcika 989/5 hrsz-ú ingatlan - volt használtcikk piac - telekhatárának rendezése Szitka Péter
polgármester
16.0. Javaslat támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
17.0. A Távhőtermelő beruházási és Hosszútávú hőszolgáltatási szerződés 13. számú módosítása Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
228/2008 (07.18.) Panel rehabilitáció folytatása Kazincbarcikán


[VISSZA]