Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.06.26. - 13:00 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 8/2008. (II.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/1995. (I.20.) sz. rendelt módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Beszámoló a Polgármester 2008. első félévben a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
4. Tájékoztató Kazincbarcika Város és térsége foglalkoztatási helyzetéről a munkanélküliség alakulásáról Hudák Gábor
kirendeltség vezető
5. Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2008. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.0. Indítványok
6.1. Szitka Péter polgármester illetményének módosítása Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
6.2. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
6.3. Javaslat a Pollack Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
6.4. Javaslat a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium részére fejlesztési célú támogatás biztosítására Sztupák Péter
alpolgármester
6.5. A Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola kérelme Szitka Péter
polgármester
6.6. A Szalézi Szent Ferenc Társaság (Don Bosco Szalézi Társasága) kérelme a Kazincbarcika Építők útja 11. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adására Szitka Péter
polgármester
6.7. Javaslat a kazincbarcikai Városi Kórházban egészségügyi Szolgáltatás ellátásának szüneteltetésére Szitka Péter
polgármester
6.8. Beszámoló a kazincbarcikai Városi Kórházban végzett önkormányzati biztosi tevékenységről készült záró értékelésről Szitka Péter
polgármester
6.9. A Kazincbarcika Városi Kórház további működtetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása Szitka Péter
polgármester
6.10. Javaslat pályázati önrész biztosítására a KAB-KEF-08-A/B/C kódjelű pályázathoz Szitka Péter
polgármester
6.11. Kazincbarcika Irinyi út 2. sz. alatti 2532 hrsz-ú ingatlan (volt Irinyi úti óvoda) a Kazincbarcika város Településrendezési Terv szerinti övezeti besorolásának módosítása Szitka Péter
polgármester
6.12. Javaslat állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére Szitka Péter
polgármester
6.13. Mucsony Nagyközség Település Rendezési terve módosításának véleményezése Szitka Péter
polgármester
6.14. Javaslat a Munkácsy tér 5. 2/10. szám alatt lévő lakás bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.15. Javaslat területcserére a Kazincbarcika Város Önkormányzata, valamint Szűcs István és tulajdonostársa között Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.16. Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II telep) egy részének értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.17. Javaslat a BARCIKA KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megvalósítani tervezett PLAZA-típusú bevásárló és szolgáltató központ területének kialakítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.18. Javaslat a szakemberek elhelyezésére szolgáló lakások számának meghatározására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.19. Javaslat Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésére történő kijelölésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.20. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2008. január 1. és 2008. május 31. közötti időszakban - átruházott hatáskörében - hozott határozatairól Tóth Zoltán
Gazdasági Bizottság elnöke
6.21. Javaslat Kazincbarcika Város Köztájékoztatási Programjára Szitka Péter
polgármester
6.22. A Barcikai Ipari Parkot Fenntartó és üzemeltető Kft.-vel kötendő Megállapodás jóváhagyása Szitka Péter
polgármester
6.23. Javaslat a Barcikai Ipari Park Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának elveiről szóló szabályzat megalkotására Szitka Péter
polgármester
6.24. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
6.25. A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2008. évi prémiumfeladatainak kitűzése Szitka Péter
polgármester
6.26. Javaslat Kazincbarcika város önkormányzata Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, Ügyrendi és Jogi Bizottsága, valamint a Művelődési, Oktatási- és Sport Bizottsága tagjainak megválasztására Szitka Péter
polgármester
6.27. Kazincbarcika város helyi közútjainak karbantartási (balesetveszélyes út és járdaburkolat helyreállítási) felújítási munkáira és új építési munkáira vonatkozó ajánlatok értékelése Szitka Péter
polgármester
6.28. Javaslat az Arborétum Kht. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására 2008. július1-jétől Szitka Péter
polgármester
6.29. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete kitüntető díjainak adományozására Szitka Péter
polgármester
6.30. A „Kazincbarcika Város Önkormányzata törzsvagyonának minősülő közterületi fizető parkolóhely céljaira kijelölt várakozóhelyek működtetése, kizárólagos üzemeltetési jogot biztosító szerződés útján” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának visszavonása Szitka Péter
polgármester
6.31. Javaslat a kazincbarcikai Városi Kórház Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
194/2008 (06.26.) A Szalézi Szent Ferenc Társaság (Don Bosco Szalézi Társasága) kérelme a Kazincbarcika Építők útja 11. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adására
203/2008 (06.26.) A Deák Ferenc Szakképző és Művészeti Szakközépiskola kérelme
206/2008 (06.26.) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele
210/2008 (06.26.) A BARCIKA KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megvalósítani tervezett PLAZA-típusú bevásárló és szolgáltató központ területének kialakítása
214/2008 (06.26.) Kazincbarcika Város Köztájékoztatási Programja


[VISSZA]