Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.05.29. - 8.00 (munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
00. Közmeghallgatás
1. Beszámoló Kazincbarcika Város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és ezzel kapcsolatos feladatokról Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 1/1995. (I.20.) sz. Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló a Szurek Kft. 2007. évi temető üzemeltetési tevékenységéről és Javaslat a temetőkről és a temetkezésről szóló – többször módosított – 44/2000. (XII.22.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat az önkormányzati alapítású és önkormányzati részvétellel működő gazdasági társaságok 2007. évi mérlegbeszámolójának elfogadására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Kazinc Távhő Kft. és a Telekép Kft. zárómérlegének, valamint a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. végleges vagyonmérlegének és vagyonleltárának elfogadására Szitka Péter
polgármester
7.0. Indítványok
7.1. Kazincbarcika Város köztisztasági helyzetének javítása Szitka Péter
polgármester
7.2. Beszámoló a helyi népszavazásról Dr. Illés Pál
jegyző
7.3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata és a PRO-KÉM Bt. között fennálló kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés felmondása Szitka Péter
polgármester
7.4. Javaslat Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására Szitka Péter
polgármester
7.5. A kazincbarcikai Városi Kórház területi ellátási kötelezettségének módosítására irányuló kezdeményezés Szitka Péter
polgármester
7.6. Javaslat a kazincbarcikai Városi Kórház szakmai szerkezetének módosítására Szitka Péter
polgármester
7.7. Javaslat a Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.8. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
7.9. Javaslat pályázat benyújtására a ÉMOP – 2008. 4.2.1.B.C. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló fejlesztése biztosítására „Kazincbarcika, Pollack Mihály úti I. számú bölcsőde kapacitásbővítése és rekonstrukciója” tárgyában Szitka Péter
polgármester
7.10. Kazincbarcika város és Berente község közötti közigazgatási határvonal kialakításával és földhivatali bejegyzésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása és hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele Szitka Péter
polgármester
7.11. Javaslat a Rákóczi tér 6 fsz/3. sz. alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.12. Javaslat a SEROL-BAU Kft. részére ingatlan értékesítésére a Gábor Áron úton Szitka Péter
polgármester
7.13. Ö. R.a és J. V. vételi kérelme a kazincbarcikai 567/1 hrsz-ú ingatlanból az 566/6 hrsz-ú és az 566/7 hrsz-ú ingatlannal érintkező telekrésznél- 1681 m2 térmértékű földrészlet területére Szitka Péter
polgármester
7.14. Javaslat a Barcikai Ipari Park működtetésére alapítandó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására Szitka Péter
polgármester
7.15. Javaslat a BARCIKA KOMPLEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megvalósítani tervezett PLAZA-típusú bevásárló és szolgáltató központ területének kialakítására* Szitka Péter
polgármester
7.16. Javaslat a Kazincbarcika 3350/4 hrsz-ú ingatlan (volt ÉRV II. telep) egy részének értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.17. Javaslat támogatás biztosítására Szitka Péter
polgármester
7.18. Javaslat a 363/2007. (XI.30.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
7.19. Javaslat Kazincbarcika Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatára Szitka Péter
polgármester
7.20. Barcika Vízmű Kft. Felügyelő Bizottság létszámának bővítése Szitka Péter
polgármester
7.21. Javaslat az Árpád fejedelem tér 7/B. sz. alatti 1126 hrsz-ú ingatlan (volt Szivárvány Tagóvoda) értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.22. Javaslat a kazincbarcikai 164/1 hrsz-ú (Batthyány út 15. volt Idősek Klubja) ingatlan licittárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.23. Javaslat a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2., volt Irinyi úti Tagóvoda) ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.24. Javaslat a balatonszepezdi 1446 hrsz-ú és a balatonszepezdi 1447 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására *1 Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
7.25. Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia tárgyában megkötött Szerződés Módosítására Szitka Péter
polgármester
7.26. Javaslat az első lakáshoz jutók helyi támogatására*3 Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
Dr.Perjési Zsolt
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
8.0. Interpellációk, bejelentések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
141/2008 (05.29.) Temetőtérkép digitalizálása
167/2008 (05.29.) A Barcika Vízmű Kft. Felügyelő Bizottsága létszámának bővítése


[VISSZA]