Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.04.18. - 8.00 (Munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 25/2004. (IX.03.) és az első lakáshoz jutók helyi támogatásának rendjéről szóló 23/1996. (VII.08.) és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (IX.03.) számú rendeletek módosítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
2. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a Képviselő-testület egyes hatáskörgyakorlásának átruházásáról szóló többször módosított 22/1996. (07.08.) sz. Önkormányzati rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának felhasználására. Szitka Péter
polgármester
4. Beszámoló Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
5. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2007. éves összefoglaló ellenőrzési jelentése Szitka Péter
polgármester
6.0. Indítványok
6.1. Javaslat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtására és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozat kiadására Szitka Péter
polgármester
6.2. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola minőségírányítási programjának jóváhagyására Szitka Péter
polgármester
6.3. Pályázati felhívás gyermek és/vagy ifjúsági tematikus táborozási programok támogatására Szitka Péter
polgármester
6.4. Pályázati felhívás gyermekek, tanulók, hallgatók egyéni táborozási részvételének támogatására Szitka Péter
polgármester
6.5. Javaslat Kazincbarcikai Összevont Óvodák Alapító Okiratának módosítására Karikás Lajosné
alpolgármester
6.6. Kazincbarcika 26/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondás Szitka Péter
polgármester
6.7. Javaslat a Városi Strandfürdő belépőjegyek díjainak 2008. évi megállapítására Szitka Péter
polgármester
6.8. Pályázati önrész biztosítása „Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére” tárgyú pályázathoz Szitka Péter
polgármester
6.9. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Város Kórházhoz önkormányzati biztos kirendelése Szitka Péter
polgármester
6.10. Javaslat Kazincbarcika Városi Kórház „Szabályzat a térítésköteles egészségügyi szolgáltatások igénybevételének ügyviteli rendjéről” szóló szabályzatának jóváhagyására, valamint az intézmény térítési díjainak megállapítására Szitka Péter
polgármester
6.11. Javaslat Kazincbarcika Városi Kórházban folyó munkahelyi étkeztetésre és az intézeti élelmezésre vonatkozó nyersanyagnorma és térítési díj megállapítására Szitka Péter
polgármester
6.12. Javaslat a 241/2007. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
6.13. Javaslat a Kazincbarcika Városi Kórházban működő sürgősségi ellátás fejlesztése céljából TIOP 2.2.2. pályázat beadására Szitka Péter
polgármester
6.14. Javaslat Könyvvizsgálói feladatok ellátásáre kiírt pályázat elbírálására Szitka Péter
polgármester
6.15. Javaslat az Árpád fejedelem tér 7/B. sz. alatti 1126 hrsz-ú ingatlan (volt Szivárvány Tagóvoda) versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
6.16. Javaslat a balatonszepezdi 1446 hrsz-ú és a balatonszepezdi 1447 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.17. Javaslat a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2. volt Irinyi úti tagóvoda) ingatlan értékesítésére kiírt versenytárgyalás elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
6.18 Javaslat a Polgármesteri Hivatalnál lévő személygépkocsik értékesítésére Szitka Péter
polgármester
8.0. Interpellációk, bejelentések


[VISSZA]