Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.03.28. - 8.00 (munkatervszerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat az állatok tartásáról szóló 40/2007. (XI.30.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a luxusadóról szóló 45/2007. (XII.21.) sz. rendelettel módosított 7/2006. (III.24.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 16/2002. (VI.21.) sz. Ör. rendeletének módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Beszámoló a Szurek Kft. 2007. évi temető üzemeltetési tevékenységéről Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Kazincbarcikai Városi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2007. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
Dr. Illés Pál
jegyző
8. Beszámoló a tisztségviselők munkájáról Szitka Péter
polgármester
Karikás Lajosné, Sztupák Péter
alpolgármesterek
9. Javaslat az ARBORÉTUM Városüzemeltetési Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.0 Indítványok
10.01. Települési Esélyegyenlőségi Program 2008-2009. Szitka Péter
polgármester
10.02. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervére Szitka Péter
polgármester
10.03. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények működési (felvételi) körzetének meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.04. Javaslat az Ádám Jenő Általános Iskola és a Pollack Mihály Általános Iskola házirendjének jóváhagyására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.05. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ továbbképzési tervének módosítására, illetve a 2008. évi beiskolázási tervének jóváhagyására Sztupák Péter
alpolgármester
10.06. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására Sztupák Péter
alpolgármester
10.07. Javaslat a 4/2008. (I.25.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
10.08. Javaslat a Gábor Áron úti illegális hulladéklerakót érintő területek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
10.09. Jantek László és Jantekné Czakó Judit vételi kérelme a kazincbarcikai 4060/19 hrsz-ú ingatlan részterületére Szitka Péter
polgármester
10.10. Aranyalma Kertgazdálkodási Egyesület területén lévő építési telkek telekhatár rendezése Szitka Péter
polgármester
10.11. Magyar Béla Kazincbarcika, Mikszáth Kálmán út 13. 1/1. szám alatti lakos vételi kérelme a kazincbarcikai 2378/3 hrsz-ú ingatlanra Szitka Péter
polgármester
10.12. Angyal András és Angyalné Sándor Katalin vételi kérelme a kazincbarcikai 2230/94 hrsz-ú ingatlanból Szitka Péter
polgármester
10.13. A Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása* Szitka Péter
polgármester
10.14. Jelentés Kazincbarcika Városi Önkormányzat Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról Szitka Péter
polgármester
10.15. Javaslat a temetőbővítés és az Ipari Park területének kisajátítására és pénzügyi fedezetének biztosítására Szitka Péter
polgármester
10.16. A „Kazincbarcika Város Önkormányzata törzsvagyonának minősülő közterületi fizető parkolóhely céljaira kijelölt várakozóhelyek működtetése, kizárólagos üzemeltetési jogot biztosító szerződés útján” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
10.17. Javaslat a balatonszepezdi 1446 hrsz-ú és a balatonszepezdi 1447 hrsz-ú ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálására* Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.18. Javaslat a kazincbarcikai 989/5 hrsz-ú (Mátyás király úti volt használtcikk piac) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.19. Javaslat a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2. volt Irinyi úti Tagóvoda) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálásárára Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.20. Javaslat a 69/2008. (III.07.) sz. Ökt. határozat módosítására Szitka Péter
polgármester
11. Interpellációk, bejelntések

TESTÜLETI ÜLÉS HATÁROZATAI:

HatározatTárgy
78/2008 (03.28.) A nevelési-oktatási intézmények működési (felvételi) körzetének meghatározása
88/2008 (03.28.) A. A. és Ané S. K. vételi kérelme a kazincbarcikai 2230/94 hrsz-ú ingatlanból
91/2008 (03.28.) Temető bővítés területének kisajátítása és pénzügyi fedezet biztosítása


[VISSZA]