Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.02.22 - 8.30 (Munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1. Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására, valamint javaslat 2008. évre az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról szóló önkormányzati rendelet alkotására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a Távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 49/2005. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtására alkotott – többszörösen módosított – 20/1996. (VI.14.) Ör. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló 2/1995. (I. 20.) sz. Ör. módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Javaslat Kazincbarcika város Környezetvédelmi koncepciójára Szitka Péter
polgármester
8. Javaslat a Barcika Vízmű Kft. 2008. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat az ÉHG Zrt. 2008. évi üzleti tervének elfogadására Szitka Péter
polgármester
10 Indítványok
10.1. Pályázat benyújtása a helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő tevékenységének támogatására Sztupák Péter
alpolgármester
10.2. Könyvvizsgálói feladat ellátására pályázat kiírása Szitka Péter
polgármester
10.3. Javaslat a 2008-2009. tanévben indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok, illetve álláshelycsökkentés meghatározására Karikás Lajosné
alpolgármester
10.4. Javaslat Szitka Péter polgármester illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
10.5. Javaslat az Alpolgármesterek illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására Szitka Péter
polgármester
10.6. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására Dr. Illés Pál
jegyző
10.7. Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagjai javadalmazásának elveiről szóló szabályzat megalkotására Szitka Péter
polgármester
10.8. Javaslat a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására Szitka Péter
polgármester
10.9. Szennyvízcsatorna üzemeltetési szerződés jóváhagyása Szitka Péter
polgármester
10.10. Ipari területek, ipari parkok, inkubátorházak fejlesztésének támogatása tárgyú ÉMOP-2007-1.1.1. jelű pályázat módosítása Szitka Péter
polgármester
10.11. Javaslat a Városi Kórháznál vállalkozó aneszteziológus szakorvos alkalmazására Szitka Péter
polgármester
10.12. Sajókaza község Településrendezési terve módosításának véleményezése Szitka Péter
polgármester
10.13. Kazincbarcikai 0265/10 és 0257/3 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása Szitka Péter
polgármester
10.14. Javaslat a volt Központi Általános Iskolában (Kazincbarcika, Jószerencsét út 1/A.) ügyfélcentrum kialakítására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.15. Közbeszerzési ajánlati felhívás visszavonása, és új közbeszerzési eljárás megindítása „Kazincbarcika Város Önkormányzata törzsvagyonának minősülő közterületi fizető parkolóhely céljaira kijelölt várakozóhelyek működtetése, kizárólagos üzemeltetési jogot biztosító szerződés útján” tárgyban Szitka Péter
polgármester
10.16. Területcsere Kazincbarcika város Önkormányzata és B. B. között Szitka Péter
polgármester
10.17. Javaslat a kazincbarcikai 12495/5 hrsz-ú külterületi szántó értékesítésére Gy.i B. és Gy. Bné részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.18. Javaslat a kazincbarcikai 981/9 hrsz-ú és 980/1 hrsz-ú (Városi Élelmiszer Piac) ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.19. Javaslat a kazincbarcikai 164/1 hrsz-ú (Batthyány út 15. volt Idősek Klubja) ingatlan licittárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.20. Javaslat a kazincbarcikai 2532 hrsz-ú (Irinyi út 2., volt Irinyi úti Tagóvoda) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.21. Javaslat a kazincbarcikai 989/5 hrsz-ú (Mátyás király úti volt használtcikk piac) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítése Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
10.22. Tájékoztató a KVSE-nek és a KBSC Kft-nek a költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról Sztupák Péter
alpolgármester
10.23. Tájékoztató a KVSE működéséről Sztupák Péter
alpolgármester
10.24. Tájékoztató a KBSC Kft. működéséről Sztupák Péter
alpolgármester
10.25. A Telekép Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszűnése Szitka Péter
polgármester
10.26. A Kazinc Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának megszűnése Szitka Péter
polgármester
10.27. A Kazinc Távhőszolgáltató Kft. könyvvizsgálója megbízási jogviszonyának megszüntetése Szitka Péter
polgármester
10.28. A Telekép Kft. könyvvizsgálója megbízási jogviszonyának megszüntetése Szitka Péter
polgármester
10.29. A Kazinc Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 2007. II. félévi prémiumfeladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
10.30. A Telekép Kft., ügyvezető igazgatója 2007. II. félévi prémium feladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
10.31. A Timpanon Kft. ügyvezető igazgatója 2007. II. félévi prémium feladatainak értékelése Szitka Péter
polgármester
10.32. Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégiával kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására Szitka Péter
polgármester
10.34. A „Kazincbarcika város köztéri videokamerás térfigyelő és képrögzítő rendszer beszerzése és telepítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására Szitka Péter
polgármester
11 Interpellációk, bejelentések


[VISSZA]