Önkormányzati képviselő-testületi ülések

Testületi ülés: 2008.01.25. - 8.00 (munkaterv szerinti)
Ülés helye: Kazincbarcika, Fő tér 39.

NAPIREND:

Npr. Tárgy Előterjesztő
1 Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 6/2007. (II. 23.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
2. Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kazincbarcika város területén történő végrehajtásáról szóló 48/2005. (XII.22.) számú rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
3. Javaslat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterület-használati díjak mértékéről szóló – többször módosított – 13/1996. (IV.17.) sz. rendelet módosítására és a reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályairól szóló 37/2007. (X.27.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására, valamint javaslat 2008. évre az élelmezési nyersanyagnorma megállapítására Szitka Péter
polgármester
5. Javaslat a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról szóló helyi rendelet megalkotására Szitka Péter
polgármester
6. Javaslat a Képviselő-testület egyes hatáskör gyakorlásának átruházásáról szóló – többszörösen módosított – 22/1996. (VII. 08.) sz. rendelet módosítására Szitka Péter
polgármester
7. Beszámoló Kazincbarcika város egészségügyi alapellátásának működéséről Szitka Péter
polgármester
8. Beszámoló Kazincbarcika Város közigazgatási területén végzett kéményseprő-ipari szolgáltatás 2007. évi ellátásáról Szitka Péter
polgármester
9. Javaslat Kazincbarcika Város közigazgatási területén végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatásban alkalmazandó 2008. évi díjakra Szitka Péter
polgármester
10. Javaslat Kazincbarcika Város környezetvédelmi koncepciójára Szitka Péter
polgármester
11 Indítványok
11.1. Beszámoló a Kazincbarcikai Városi Kórházban végzett önkormányzati biztosi tevékenységről készült záró értékelésről Szitka Péter
polgármester
11.2. Tájékoztató a Kazincbarcikai Városi Kórház működtetésére vonatkozó alternatívákról Szitka Péter
polgármester
11.3. Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló rendeletalkotással kapcsolatos határozatok hatályon kívül helyezésére Dr. Czifra János
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke
11.4. Javaslat hordozható személyi számítógép beszerzésére Szitka Péter
polgármester
11.5. Javaslat a Városi Fedett Uszoda (2622/1 hrsz.) használatba adására a Timpanon Ingatlankezelési Kft. részére Sztupák Péter
alpolgármester
11.6. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.7. Javaslat a 299/2007. (X. 27.) sz. Ökt. határozat 3. pontjának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.8. Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítására Szitka Péter
polgármester
11.9. Javaslat Kazincbarcika város és a társult települések Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadására, valamint a Kazincbarcikai Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének véleményezésére Szitka Péter
polgármester
11.10. Hozzájárulás a Dr. Román Mária által ellátott háziorvosi körzet működtetési jogának átadásához Dr. Kovács Terézia részére Szitka Péter
polgármester
11.11. Javaslat a közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú - ÉMOP-2007. 4.3.1/2 F jelű pályázat - benyújtására – a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Sajóivánkai Tagóvoda épületének rekonstrukciójára Karikás Lajosné
alpolgármester
11.12. Javaslat a Barcikai Ipari Parkot működtető 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság részletes koncepciójára*1 Szitka Péter
polgármester
11.13. Nyilatkozat kiadása a Kazinc Therm Kft. részére Szitka Péter
polgármester
11.14. Javaslat az önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg üresen álló épületek őrzésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.15. Javaslat a kazincbarcikai 12495/5 hrsz-ú külterületi szántó értékesítésére Gyöngyösi Béla és Gyöngyösi Béláné részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.16. Javaslat a kazincbarcikai 0340/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésére Majoros László részére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.17. Javaslat gépkocsitárolók alatti földterületek értékesítésére Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.18. Javaslat a Kazincbarcika, Rákóczi tér 4. 1/7. szám alatti 40 m2–es önkormányzati tulajdonú helyiség határozott időre történő bérbeadására Szitka Péter
polgármester
Milicz Sándor
ügyvezető igazgató
11.19. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2007. október 1. és 2007. december31. közötti időszakban – átruházott hatáskörben – hozott határozatairól Tóth Zoltán
Gazdasági Bizottság elnöke
11.20. Integrált Városfejlesztési Stratégia közbeszerzési eljárás részvételi szakasz eljárási eredményének megállapítása * Szitka Péter
polgármester
11.21. Javaslat az Egressy Béni Könyvtár Kulturális és Sport Központ magasabb vezetői megbízására Szitka Péter
polgármester
11.22. A „Kazincbarcika Város Önkormányzata törzsvagyonának minősülő közterületi fizető parkolóhely céljaira kijelölt várakozóhelyek működtetése, kizárólagos üzemeltetési jogot biztosító szerződés útján” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás megindítása Szitka Péter
polgármester
11.23. Javaslat a balatonszepezdi 1446 hrsz-ú és a balatonszepezdi 1447 (Ifjúsági Tábor) hrsz-ú ingatlanok versenytárgyalás útján történő értékesítésére Szitka Péter
polgármester
11.24. Javaslat a kazincbarcikai 989/5 hrsz-ú (Mátyás király úti volt használtcikk piac) ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítésére benyújtott ajánlatok elbírálására *1 Szitka Péter
polgármester
12 Interpellációk


[VISSZA]